Je vám méně než 35 let, máte, anebo brzy budete mít ukončené Ph.D. studium a zároveň se ve svém výzkumu věnujete organické, bioorganické nebo medicinální chemii? Pak je tu právě pro vás jedinečná šance vycestovat díky Nadaci Experientia na roční stipendijní pobyt nebo odbornou stáž na prestižní zahraniční univerzitu dle vašeho vlastního výběru. Stačí jen oslovit své vysněné pracoviště a podat si do 15. března žádost o udělení příspěvku.
Vzhledem k novince v pravidlech – doporučující dopis zasílá Nadaci Experientia přímo školitel žadatele – doporučujeme dát nám na email experientia@experientia.cz
s dostatečným předstihem vědět, že se chystáte podat letos žádost o udělení příspěvku. Jedině tak vás budeme moct informovat o tom, že nám doporučující dopis od vašeho školitele v pořádku dorazil.  

Co musí obsahovat žádost o udělení příspěvku?

Představení projektu

představení vašeho vědeckého projektu z oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie (v anglickém jazyce, rozsah 3-4 normostrany)

Výše částky, o kterou žádáte

tato částka vychází z nezbytných finančních pobytových nákladů doporučených přijímající osobou

Strukturovaný životopis

váš strukturovaný životopis v anglickém jazyce včetně údajů o diplomové a disertační práci (název práce, jméno vedoucí/ho práce, afiliace, stručné shrnutí obsahu práce v délce 3 vět)

Doporučující dopis

doporučující dopis od vašeho školitele
(Uporňujeme, že doporučující dopisy posílají Nadaci Experientia přímo školitelé žadatele. Všechny doporučující dopisy musí školitelé (včetně zahraničních) doručit Správní radě na email experientia@experientia.cz, a to do stejného termínu, do kterého přijímáme přihlášky, tedy do 15. března)

Údaje přijímající osoby

identifikační údaje přijímající osoby ze zahraniční univerzity
(jméno, příjmení, adresa pracoviště, telefonní číslo a email)

Zvací dopis

zvací dopis přijímající osoby ze zahraniční univerzity k jednoročnímu studijnímu pobytu
(tento dopis musí obsahovat nezbytné finanční pobytové náklady a datum předpokládaného počátku vašeho pobytu)

Rozvaha o dalším financování

krátkou rozvahu o možnostech dalšího financování vaší stáže pro případ, že byste ji chtěli prodloužit, včetně seznamu možných zdrojů financování (např. lokální, univerzitní, národní či mezinárodní programy pro postdoktorandy)

Odeslat přihlášku

pomocí následujícího formuláře:

  nebo emailem na adresu:

  experientia@experientia.cz

  Jakým způsobem mám žádost podat?

  Kompletní písemnou žádost včetně všech požadovaných příloh pošlete do 15. března příslušného roku emailem (ve formátu pdf) na adresu experientia@experientia.cz nebo pomocí našeho online formuláře. Emailem od nás obdržíte potvrzení o tom, že jsme vaši žádost přijali.

  Jak bude moje žádost posuzována?

  Kromě vašich dosavadních studijních a odborných výsledků hodnotíme především kvalitu a originalitu vašeho projektu a dále pak vědeckou excelenci pracoviště přijímající osoby. Kromě správní rady nadace budou váš projekt posuzovat také nezávislí odborní experti z členů Advisory Board.

  Kdy budu vědět, zda příspěvek dostanu?

  O výsledku bude rozhodnuto nejpozději do 30. června příslušného roku.

  Co se bude dít, pokud příspěvek dostanu?

  V případě, že bude vaše žádost posouzena kladně, uzavřeme s vámi Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku (PDF).

  Nadační příspěvek vám poskytneme ve čtyřech splátkách:
  1. První splátka ve výši 10 % z celkového nadačního příspěvku je splatná do 10 dnů po podpisu Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, nejdříve 2 měsíce před nástupem na studijní pobyt.
  2. Druhá splátka ve výši 40 % z celkového nadačního příspěvku je splatná do 10 dnů ode dne nástupu na studijní pobyt.
  3. Třetí splátka ve výši 45 % z celkového nadačního příspěvku je splatná do 10 dnů od schválení první průběžné písemné zprávy správní radou nadace.
  4. Čtvrtá, poslední splátka ve výši zbývajících 5 % z celkového nadačního příspěvku je splatná do 10 dnů od schválení závěrečné písemné zprávy správní radou nadace.

  Vaší povinností bude předložit nám písemně jednu průběžnou zprávu po šesti měsících vašeho pobytu a druhou, závěrečnou zprávu do tří měsíců po skončení ročního studijního pobytu. Obě dvě písemné zprávy musí být potvrzené vaší přijímající osobou ze zahraniční univerzity.

  Dále se zavazujete, že ve všech publikacích vzniklých v rámci studijního pobytu uvedete sponzorství Nadace Experientia.

  Pokud máte v úmyslu svoji stáž na daném pracovišti prodloužit, doporučujeme vám žádat o jiné zdroje financování už v průběhu zahraniční stáže. V případě, že získáte v průběhu zahraniční stáže jiný zdroj financování, můžete nevyčerpané prostředky dočerpat po ukončení jiného zdroje financování. Termíny splatnosti poskytnutých splátek a předkládaných zpráv si v takovém případě dohodnete se správní radou nadace individuálně.

  Stále váháte, zda do toho jít? Možná vás přesvědčí příběhy stipendistů, kteří na stáž vycestovali před vámi:

  FAQ

  Do kdy se mohu přihlásit?

  Žádosti o udělení příspěvku přijímáme každý rok do 15. března.

  Mohu podat žádost i po 15. březnu?

  Ano, můžete, ale vaše žádost bude posouzena až v dalším roce. Proto doporučujeme vyřizovat si všechny požadované dokumenty s dostatečným předstihem.

  Je podporovaná vědecká oblast, tj. organická, bioorganická a medicinální chemie striktně daná?

  Ano je. Nadace Experientia podporuje projekty, které tuto oblast rozvíjejí, není však nezbytně nutné mít Ph.D. přímo z některého z vyjmenovaných oborů.

  Mohu žádat o grant v případě, že 15. března překročím hranici 35 let?

  Bohužel nikoliv, 15. března vám nesmí být více než 35 let.
  Výjimku tvoří mladé vědkyně či vědci, kteří byli na rodičovské dovolené. Za každé dítě se od věkové hranice odečítá 1,5 roku.

  Mohu poslat přihlášku emailem?

  Ano můžete, ale musí obsahovat všechny přílohy, včetně podepsaného zvacího dopisu. Doporučujeme proto poslat přihlášku v pdf.

  Mohu žádat o nadační příspěvek na dobu delší než 1 rok?

  Bohužel nikoliv, nadační příspěvek slouží k pokrytí pobytových nákladů pouze po dobu jednoho roku.
  V případě, že získáte v průběhu zahraniční stáže jiný zdroj financování, můžete nevyčerpané prostředky dočerpat po ukončení jiného zdroje financování. Souběh s jiným financováním není možný.