Každoročně podporujeme až dva mladé vědce či vědkyně ročním stipendiem na zahraniční stáži na jejich vysněném pracovišti. Pomáháme jim tak odstartovat kariéru v těch nejlepších laboratořích po celém světě.

Prestižní světové univerzity jako Columbia University v New Yorku, MIT v Bostonu či Stanford v Kalifornii. Právě tam a na řadu dalších míst vycestovali naše stipendistky a stipendisté na své zahraniční stáže. Do soutěže Nadace Experientia o roční stipendium se mohou přihlásit mladí chemici, kteří mají nebo brzy budou mít ukončené Ph.D. studium, a zároveň nejsou starší 35 let. “Výběr univerzity i školitele je čistě na mladých vědcích a vědkyních. Jsme ovšem rádi, když míří co nejvýš,” říká zakladatelka Nadace Experientia Hana Dvořáková. V samotné soutěži pak rozhoduje kvalita projektů, kterou hodnotí nezávislí odborní experti a Grantový výbor Nadace.

Je vám méně než 35 let, máte, anebo brzy budete mít ukončené Ph.D. studium a zároveň se ve svém výzkumu věnujete organické, bioorganické nebo medicinální chemii? Pak je tu právě pro vás jedinečná šance vycestovat díky Nadaci Experientia na roční stáž na prestižní zahraniční univerzitu dle vašeho vlastního výběru. Stačí jen vymyslet originální projekt, oslovit své vysněné pracoviště a podat si do 15. března žádost o udělení příspěvku. Vybraní kandidáti budou pozváni na společné zasedání Grantového výboru a Správní rady Nadace Experientia, kde budou mít možnost svůj projekt detailněji představit. Toto zasedání se koná zpravidla na konci května.

Co musí obsahovat žádost o udělení příspěvku?

Představení projektu

představení vašeho vědeckého projektu z oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie (v anglickém jazyce, rozsah 3-4 normostrany)

Rozpočet projektu

položkový rozpočet uvádí výši žádané částky, která vychází z nezbytných finančních pobytových nákladů doporučených přijímací osobou

Vzor rozpočtu je k dispozici v sekci Ke stažení.

Strukturovaný životopis

váš strukturovaný životopis v anglickém jazyce včetně údajů o diplomové a disertační práci (název práce, jméno vedoucí/ho práce, afiliace, stručné shrnutí obsahu práce v délce 3 vět)

Doporučující dopis

doporučující dopis od vašeho školitele
(Upozorňujeme, že doporučující dopisy posílají Nadaci Experientia přímo školitelé žadatele. Všechny doporučující dopisy musí školitelé (včetně zahraničních) doručit Správní radě na email experientia@experientia.cz, a to do stejného termínu, do kterého přijímáme přihlášky, tedy do 15. března)

Údaje přijímající osoby

identifikační údaje přijímající osoby ze zahraniční univerzity
(jméno, příjmení, adresa pracoviště, telefonní číslo a email)

Zvací dopis

zvací dopis přijímající osoby ze zahraniční univerzity k jednoročnímu studijnímu pobytu
(tento dopis musí obsahovat nezbytné finanční pobytové náklady a datum předpokládaného počátku vašeho pobytu; vzor je k dispozici v sekci Ke stažení)

Rozvaha o dalším financování

krátkou rozvahu o možnostech dalšího financování vaší stáže pro případ, že byste ji chtěli prodloužit, včetně seznamu možných zdrojů financování (např. lokální, univerzitní, národní či mezinárodní programy pro postdoktorandy)

Jakým způsobem mám žádost podat?

Kompletní písemnou žádost včetně všech požadovaných příloh pošlete do 15. března příslušného roku emailem (ve formátu pdf) na adresu experientia@experientia.cz. Emailem od nás obdržíte potvrzení o tom, že jsme vaši žádost přijali a potvrzujeme samozřejmě i přijetí doporučujícího dopisu od vašeho školitele.

Jak bude moje žádost posuzována?

Vedle vašich dosavadních studijních a odborných výsledků hodnotíme především kvalitu a originalitu vašeho projektu a dále pak vědeckou excelenci pracoviště přijímající osoby. Kromě Správní rady nadace budou váš projekt posuzovat také nezávislí odborní experti a Grantový výbor Nadace Experientia. Vybraní kandidáti budou pozváni na společné zasedání Grantového výboru a Správní rady, kde budou moct detailněji představit svůj projekt.

Jak se mám připravit na druhé kolo?

Pokud budete pozván/a na zasedání Grantového výboru a Správní rady Nadace Experientia (koná se zpravidla na konci května), znamená to, že jste postoupil/a do druhého kola. Budete si moct vybrat, zda se ho zúčastníte osobně či on-line. Nejpozději 2 dny přede dnem konání tohoto zasedání zašlete na emailovou adresu experientia@experientia.cz prezentaci svého projektu (ve formátu ppt/pdf). Předpokládaná délka prezentace vašeho projektu na společném zasedání Grantového výboru a Správní rady je max. 5 min. Měl/a byste být také připraven/a na krátkou diskusi ohledně svého projektu se členy Grantového výboru a Správní rady.

Kdy se dozvím, zda stipendium dostanu?

O výsledku rozhodneme nejpozději do 30. června příslušného roku.

Co se bude dít, pokud příspěvek dostanu?

V případě, že bude vaše žádost posouzena kladně, uzavřeme s vámi Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.

Nadační příspěvek vám poskytneme ve čtyřech splátkách:
  1. První splátka ve výši 10 % z celkového nadačního příspěvku je splatná do 10 dnů po podpisu Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, nejdříve 2 měsíce před nástupem na zahraniční stáž.
  2. Druhá splátka ve výši 40 % z celkového nadačního příspěvku je splatná do 10 dnů ode dne nástupu na zahraniční stáž.
  3. Třetí splátka ve výši 45 % z celkového nadačního příspěvku je splatná do 10 dnů od schválení první průběžné písemné zprávy Správní radou nadace.
  4. Čtvrtá, poslední splátka ve výši zbývajících 5 % z celkového nadačního příspěvku je splatná do 10 dnů od schválení závěrečné písemné zprávy Správní radou nadace.

Po šesti měsících vaší zahraniční stáže nám pošlete první průběžnou zprávu. Druhou, závěrečnou zprávu nám pošlete do tří měsíců po ukončení zahraniční stáže. (Detailní specifikaci průběžné i závěrečné zprávy najdete v aktuálních pravidlech dostupných na webu v sekci Ke stažení).

Dále se zavazujete, že ve všech publikacích vzniklých v rámci zahraniční stáže uvedete informace o podpoře Nadace Experientia.

Pokud máte v úmyslu svoji stáž na daném pracovišti prodloužit, doporučujeme vám žádat o jiné zdroje financování už v průběhu zahraniční stáže. V případě, že získáte v průběhu zahraniční stáže jiný zdroj financování, můžete nevyčerpané prostředky dočerpat po ukončení jiného zdroje financování. Termíny splatnosti poskytnutých splátek a předkládaných zpráv si v takovém případě dohodnete se Správní radou nadace individuálně.

Stále váháte, zda do toho jít? Možná vás přesvědčí příběhy stipendistů, kteří na stáž vycestovali před vámi:

FAQ

Do kdy se mohu přihlásit?

Žádosti o udělení příspěvku přijímáme každý rok do 15. března.

Mohu podat žádost i po 15. březnu?

Ano, můžete, ale vaše žádost bude posouzena až v dalším roce. Proto doporučujeme vyřizovat si všechny požadované dokumenty s dostatečným předstihem.

Je podporovaná vědecká oblast, tj. organická, bioorganická a medicinální chemie striktně daná?

Ano je. Nadace Experientia podporuje projekty, které tuto oblast rozvíjejí, není však nezbytně nutné mít Ph.D. přímo z některého z vyjmenovaných oborů.

Mohu žádat o grant v případě, že 15. března překročím hranici 35 let?

Bohužel nikoliv, 15. března vám nesmí být více než 35 let.
Výjimku tvoří mladé vědkyně či vědci, kteří byli na rodičovské dovolené. Za každé dítě se od věkové hranice odečítá 1,5 roku.

Mohu poslat přihlášku e-mailem?

Ano. Přihlášku zašlete e-mailem v pdf na experientia@experientia.cz, včetně všech  požadovaných příloh.

Mohu žádat o nadační příspěvek na dobu delší než 1 rok?

Bohužel nikoliv, nadační příspěvek slouží k pokrytí pobytových nákladů pouze po dobu jednoho roku.
V případě, že získáte v průběhu zahraniční stáže jiný zdroj financování, můžete nevyčerpané prostředky dočerpat po ukončení jiného zdroje financování. Souběh s jiným financováním není možný.