Je vám méně než 35 let, máte, anebo brzy budete mít ukončené Ph.D. studium a zároveň se ve svém výzkumu věnujete organické, bioorganické nebo medicinální chemii? Pak je tu právě pro vás jedinečná šance vyjet díky Nadaci Experientia na roční stipendijní pobyt nebo odbornou stáž na prestižní zahraniční univerzitu dle vašeho vlastního výběru. Stačí jen oslovit své vysněné pracoviště a podat si žádost o udělení příspěvku.

Co musí obsahovat žádost o udělení příspěvku?

Představení projektu

představení vašeho vědeckého projektu z oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie (v anglickém jazyce, rozsah 3-4 normostrany)

Výše částky, o kterou žádáte

tato částka vychází z nezbytných finančních pobytových nákladů doporučených přijímající osobou

Strukturovaný životopis

váš strukturovaný životopis v anglickém jazyce

Doporučující dopis

doporučující dopis od vašeho školitele

Údaje přijímající osoby

identifikační údaje přijímající osoby ze zahraniční univerzity
(jméno, příjmení, adresa pracoviště, telefonní číslo a email)

Zvací dopis

zvací dopis přijímající osoby ze zahraniční univerzity k jednoročnímu studijnímu pobytu
(tento dopis musí obsahovat nezbytné finanční pobytové náklady a datum předpokládaného počátku vašeho pobytu)

Odeslat přihlášku

pomocí následujícího formuláře:

nebo emailem na adresu:

experientia@experientia.cz

nebo zašlete či osobně doručte na adresu :
Nadace Experientia
Flemingovo nám. 2
166 10 Praha 6

Jakým způsobem mám žádost podat?

Kompletní písemnou žádost včetně všech požadovaných příloh pošlete do 15. března příslušného roku pomocí našeho online formulářeemailem (ve formátu pdf), poštou,  nebo ji zaneste osobně na adresu Nadace Experientia. Emailem od nás obdržíte potvrzení o tom, že jsme vaši žádost přijali.

Jak bude moje žádost posuzována?

Kromě vašich dosavadních studijních a odborných výsledků hodnotíme především kvalitu a originalitu vašeho projektu a dále pak vědeckou excelenci pracoviště přijímající osoby. Kromě správní rady nadace budou váš projekt posuzovat také nezávislí odborní experti z členů Advisory Board.

Kdy budu vědět, zda příspěvek dostanu?

O výsledku bude rozhodnuto nejpozději do 30. června příslušného roku.

Co se bude dít, pokud příspěvek dostanu?

V případě, že bude vaše žádost posouzena kladně, uzavřeme s vámi Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku (PDF).

Nadační příspěvek vám poskytneme ve čtyřech splátkách:
  1. První splátka ve výši 10 % z celkového nadačního příspěvku je splatná do 30 dnů po podpisu Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
  2. Druhá splátka ve výši 40 % z celkového nadačního příspěvku je splatná do 10 dnů ode dne, kdy nám sdělíte datum svého nástupu na studijní pobyt.
  3. Třetí splátka ve výši 45 % z celkového nadačního příspěvku je splatná do 10 dnů od schválení první průběžné písemné zprávy správní radou nadace.
  4. Čtvrtá, poslední splátka ve výši zbývajících 5 % z celkového nadačního příspěvku je splatná do 10 dnů od schválení závěrečné písemné zprávy správní radou nadace.

Vaší povinností bude předložit nám písemně jednu průběžnou zprávu po šesti měsících vašeho pobytu a druhou, závěrečnou zprávu do tří měsíců po skončení ročního studijního pobytu. Obě dvě písemné zprávy musí být potvrzené vaší přijímající osobou ze zahraniční univerzity.

Dále se zavazujete, že ve všech publikacích vzniklých v rámci studijního pobytu uvedete sponzorství Nadace Experientia.

 

Stále váháte, zda do toho jít? Možná vás přesvědčí příběhy stipendistů, kteří na stáž vycestovali před vámi:

FAQ

Do kdy se mohu přihlásit?

Žádosti o udělení příspěvku přijímáme každý rok do 15. března.

Mohu podat žádost i po 15. březnu?

Ano, můžete, ale vaše žádost bude posouzena až v dalším roce. Proto doporučujeme vyřizovat si všechny požadované dokumenty s dostatečným předstihem.

Je podporovaná vědecká oblast, tj. organická, bioorganická a medicinální chemie striktně daná?

Ano je, Nadace Experientia podporuje mladé vědce pouze v těchto oblastech.

Mohu žádat o grant v případě, že 15. března překročím hranici 35 let?

Bohužel nikoliv, 15. března vám nesmí být více než 35 let.

Mohu poslat přihlášku emailem?

Ano můžete, ale musí obsahovat všechny přílohy, včetně podepsaného zvacího i doporučujícího dopisu. Doporučujeme proto poslat přihlášku v pdf.

Mohu žádat o nadační příspěvek na dobu delší než 1 rok?

Bohužel nikoliv, nadační příspěvek slouží k pokrytí pobytových nákladů pouze po dobu jednoho roku.