Vrátili jste se z výzkumné zahraniční stáže a uvažujete o založení vlastní vědecké skupiny zde v České republice?

Nadace Experientia plánuje vyhlášení start-up grantů určených mladým začínajícím vědcům (do 5 let od ukončení Ph.D. studia), kteří podají do soutěže originální projekt v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie.

„Přemýšleli jsme, jakým způsobem můžeme ještě více podpořit českou vědu. Dospěli jsme k názoru, že je potřeba motivovat mladé vědce, kteří se vrátí ze zahraniční postdoktorandské stáže, aby si mohli v České republice založit vlastní skupinu,“ prozradila zakladatelka Nadace Experientia Hana Dvořáková.

První výzkumná skupina by mohla začít fungovat od 1. ledna 2019, pokud se včas podaří doladit poslední formální náležitosti.

Start-up granty budou mladým vědcům, kteří za sebou mají minimálně roční pobyt v zahraničí, poskytovány na dobu tří let. Výzkumná skupina bude podpořena celkovou částkou 2 miliony korun ročně. Pracoviště a vybavení laboratoří výzkumné skupině poskytne hostitelská instituce.