Cena
Via Chimica

společná cena Nadace Experientia
a Učené společnosti ČR pro vysokoškolské studenty za chemii

Laureátem ceny Via Chimica pro rok 2023 je

Ondřej Daněk

za excelentní bakalářskou práci s názvem „Synthesis of quinolone-based DC-SIGN inhibitors“ obhájenou na VŠCHT Praha. Spolu s oceněním obdrží mladý vědecký talent od Nadace Experientia nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč.

Pomocí malých molekul hledal cesty k novým léčivům proti viru HIV: za svoji bakalářskou práci získal Ondřej Daněk z VŠCHT Praha cenu Via Chimica 2023 pro mladé chemické talenty.

Na povrchu buněk lidského imunitního systému se vyskytují tzv. DC-SIGN receptory. Ty hrají zásadní roli při rozpoznávání patogenů a imunitní odpovědi proti nim. Dendritické buňky se pomocí těchto receptorů vážou na cukerné řetězce na povrchu patogenů. Navázaný patogen předávají T-lymfocytům, které proti patogenům dokážou vytvořit protilátky. Virus HIV však této interakce zneužívá: poté, co jej dendritická buňka předá T-lymfocytu, ho infikuje. Jak mu v tom zabránit? “Vědci se nejprve snažili o přímé zablokování vazebného místa, tyto snahy však byly málo úspěšné. Klíčové bylo zjištění z roku 2017, že se na receptoru nachází několik sekundárních vazebných míst, která mohou s potenciálními léčivy lépe interagovat. Právě na ty jsme zaměřili pozornost,” říká Ondřej Daněk z VŠCHT Praha. “Ve skupině Petry Ménové syntetizujeme malé molekuly, u kterých je jednodušší rozpoznat, jaké části jsou pro interakci s receptorem důležité a jaké nikoli. Nejúčinnější z nich potom propojujeme do inhibitorů, které se už k receptoru vážou mnohonásobně silněji. Naším cílem je připravit látky, které svým navázáním dokážou donutit receptor změnit tvar takovým způsobem, že se do primárního vazebného místa už přirozené ligandy (a tedy patogeny) nedokážou navázat,” vysvětluje čerstvý laureát ceny Via Chimica.

Ve své bakalářce jste měl možnost podílet se na velmi moderním a společensky důležitém výzkumu nových cest k léčivům proti viru HIV. Jak jste se k tomu tématu dostal?
Už jako středoškolák jsem se na letním soustředění Běstvina pro mladé chemiky a biology seznámil se svojí školitelkou Petrou Ménovou z VŠCHT Praha. Věděl jsem, že k ní budu chtít nastoupit do laboratoře ještě dříve, než jsem se vůbec dostal na vysokou školu. Toužil jsem dělat aplikovanější výzkum než s jakým jsem měl zkušenost ze své středoškolské odborné činnosti. Medicinální chemie, kterou se Petřina skupina zabývá, mě velmi lákala. Když jsem pak nastoupil na bakalářský obor Chemie na VŠCHT, začal jsem u Petry pracovat na výzkumu nových cest k inhibitorům DC-SIGN receptoru, které by mohly být například novými léčivy proti HIV. To vědomí, že když se výzkum podaří, může z něj být léčivo, mě fascinovalo.

Jakou část výzkumu jste dostal na starost?
V rámci své bakalářské práce jsem optimalizoval syntézu série chinolonových fragmentů. Propojením některých z nich s dalšími hity z předchozích screeningů jsem připravil inhibitory, které měly poměrně vysokou účinnost. Předběžné výsledky ukazují, že se jedná o nejúčinnější látky, jaké byly dosud ve skupině připraveny, ačkoliv cesta k nim někdy – tak jak to ve vědě bývá – vedla i přes metodu pokus-omyl.  

Vy jste v rámci své bakalářské práce viděl výsledky účinnosti svých látek? To asi není úplně obvyklé.
Máte pravdu, že to není běžné. Většina kamarádů z laborky neměla svoje látky v době, kdy ještě působili v laborce, otestované. Mně se to tak šťastně sešlo, že jsem viděl výsledky své práce v podstatě hned. Minulý týden nám dokonce na VŠCHT u prof. Rumlové otestovali látky ne na izolovaném receptoru, ale poprvé na buňkách nakažených HIV. Některé z našich látek byly účinné i na lidských buňkách. Takové výsledky člověka samozřejmě velmi silně motivují. 

Co dále není obvyklé je, že jste výsledky vaší bakalářské práce už publikovali, a to v prestižním časopise ACS Medicinal Chemistry Letters.
Je to tak, publikovány jsou zatím tedy jen látky z první části mého projektu, ale další publikace ještě chystáme. Ale abych byl upřímný, pro mě osobně je mnohem důležitější to, že látka, kterou jsem připravil, může být základem léčiva než to, že se podařilo publikovat článek.

I proto jste byl už na dvou stážích, kromě německého Max Planck Institutu také v české chemické firmě Santiago?
Ano. Obě stáže pro mě byly velmi přínosné. Na Max Plancku jsme vyvíjeli vakcíny, což bylo velmi zajímavé. Pořád zde ale byl výzkum podstatně dál od aplikace než ve firmách.  V české chemické firmě Santiago jsem skutečně viděl, že látku, kterou jsem připravil, někdo používá. To bylo pro mě velmi naplňující a chtěl bych se tímto směrem nejspíš vydat i do budoucna po doktorátu.   

Byl jste ten typ chemika, který k chemii přilnul už od dětství?
Asi se dá říct, že ano. Můj otec vystudoval učitelství chemie a fyziky a já sám jsem už od 13 let začal chodit na kroužek chemie v Domě dětí a mládeže na pražském Smíchově. Vystudoval jsem přírodovědně zaměřené Gymnázium Botičská, kde učí opravdu výborní učitelé. Podporují studenty, kteří mají zájem se v přírodovědných předmětech rozvíjet nad rámec úrovně střední školy. Jeden z učitelů mi pomohl domluvit středoškolskou odbornou činnost, na kterou jsem docházel prakticky přes ulici na Přírodovědeckou fakultu UK na Albertov. A samozřejmě pro mě byla formující již zmíněná Běstvina a lidé, kteří ji organizují. Bez přehánění můžu říct, že 14 dní tam mi dalo z chemie mnohonásobně více než celý rok na střední škole!

Na Běstvinu dnes jezdíte už jako vedoucí, přednášíte nadšeným středoškolákům, podílíte se na národním kole chemické olympiády. Vracíte tím nějak to, co jste sám získal?
Určitě ano. Množství času a energie, které nám na střední škole věnovali lidé kolem Běstviny a chemické olympiády, bylo neskutečné, Jim už to nevrátíme, ale můžeme to vrátit tak, že se zas budeme starat o další generaci mladých lidí, které pro chemii můžeme nadchnout.

Co dělá dobrou bakalářku v oboru chemie? Co byste poradil svým následovníkům, aby mohla být jejich bakalářka úspěšná a měla dopad?
V našem oboru není běžné, že by si člověk na bakaláři sám vymýšlel téma svého výzkumu. Nejdůležitější proto bylo vybrat si správně školitele: přečíst si na stránkách, co dělá, jestli je to nové, zajímavé a podle toho se rozhodnout. 

Řada zavedených výzkumných skupin dělá dlouho na jednom tématu. Řekl bych, že u staršího tématu není tak velká šance, že z toho bude v dohledném časovém horizontu nějaká zajímavá publikace, na které by byl student uveden mezi autory. My jsme vystavěli bakalářku na článku z roku 2017, takže to skutečně bylo aktuální téma.  Pro mě to byla první zkušenost s vlastním výzkumem. Je jasné, že když chcete tu práci udělat dobře, ten výzkum vás musí fascinovat.

Co pro vás znamená, že jste za svou bakalářskou práci získal cenu Via Chimica?
Je to utvrzení v tom, že to, co jsem dělal, mělo nějaký význam a je skvělé, že to tak přijde i někomu jinému než naší skupině. A samozřejmě jsem jako student rád i za finanční ohodnocení spojené s tímto oceněním. Radost ale nebyla jen na mé straně. Vím, že to moc potěšilo celý VŠCHT tým – vedoucího ústavu Radka Cibulku a především moji školitelku Petru Ménovou. Ostatně bez ní by ta práce nikdy nebyla tak úspěšná, jako nakonec byla.

Ondřej Daněk (*2000)

Laureát ceny Via Chimica pro rok 2023 Ondřej Daněk se narodil v Praze. Po absolvování gymnázia Botičská (zaměřeného na přírodovědné předměty, zejména na biologii a chemii) nastoupil na VŠCHT Praha, kde nyní studuje magisterský obor Organická chemie. Výsledky své vědecké práce už prezentoval na několika konferencích a publikoval například v časopise ACS Medicinal Chemistry Letters. Absolvoval stáž na německém Max Planck Institutu i ve firmě Santiago. Mimo to se podílí na letních táborech Běstvina pro mladé chemiky a biology, na organizaci týmové soutěže středoškoláků Chemiklání či na přípravě národního kola chemické olympiády.

Vyjádření společné hodnotící komise Učené společnosti ČR a Nadace Experientia:

Po pečlivém zvážení všech aspektů se komise rozhodla udělit cenu Ondřeji Daňkovi, studentu Organické chemie VŠCHT, a to za bakalářskou práci s názvem “Synthesis of quinolone-based DC-SIGN inhibitors” zpracovanou pod vedením školitelky Ing. Petry Ménové, Ph.D.

Ondřej Daněk přesvědčil komisi o kvalitě své samostatné vědecké práce na moderním a společensky důležitém tématu, kde využívá nových metod medicinální chemie k syntéze série malých molekul na bázi chinolonu, jejichž propojením vznikají nové inhibitory DC-SIGN receptoru, což potenciálně vede  k novým léčivům (např. proti viru HIV). Jeho výsledky se odráží v jedné vyšlé a dalších připravovaných publikacích a konferenčních vystoupeních. Zaujal ale také širokým spektrem svých dalších souvisejících činností, ať už se jedná o zahraniční pobyt, stáž ve firmě nebo popularizaci vědy. Komise zvláště ocenila jeho nasazení při popularizaci chemie a biologie mezi středoškolskými studenty: při organizaci olympiád, týmových soutěží a letních škol nebo práci vedoucího na chemicky zaměřených letních táborech.

Allosterická inhibice DC-SIGN receptoru jako nová strategie v boji proti patogenům

Popularizační článek Allosterická inhibice DC-SIGN receptoru jako nová strategie v boji proti patogenům vycházející z vítězné bakalářské práce Ondřeje Daňka si můžete přečíst na stránkách Nadace Experientia.

Článek Ondřeje Daňka