Nadace Experientia

Flemingovo nám. 2
166 10 Praha 6

e-mail: experientia@experientia.cz
www.experientia.cz

Tým Nadace Experientia

 • Ing. Hana Dvořáková, CSc.

  zakladatelka

  Hana.Dvorakova@vscht.cz

 • Prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.

  zakladatel

  Dalimil.Dvorak@vscht.cz

 • RNDr. Irena G. Stará, Ph.D.

  předsedkyně správní rady

  stara@uochb.cas.cz

 • Ing. Bohumír Valter, CSc.

  ředitel

  bohumir.valter@experientia.cz

 • Anna Batistová
  PhDr. Anna Batistová

  komunikace a PR

  anna.batistova@experientia.cz

 • Tomáš Slanina
  RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D.

  konzultant

  tomas.slanina@uochb.cas.cz

 • RNDr. Ing. Jana Hodačová, CSc.

  revizorka nadace

  jana.hodacova@vscht.cz

 • Ing. Jana Kúdelková

  účetní nadace

  kudelkova.ucetnictvi@gmail.com