Nadace Experientia podporuje mladé vědce a vědkyně z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie na zahraničních stážích i zde v ČR díky vědeckým start-up grantům.

KDO – KDY – KDE

KDO – KDY – KDE

Příběh nadace

Slide 1986 - 1996 Hana Dvořáková spolupracuje s profesorem Antonínem Holým na vývoji antivirových látek a podílí se tak na jednom z největších objevů české vědy. Slide 2013 Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi zakládají Nadaci Experientia, do které věnují vlastní finanční prostředky z licenčních poplatků za antivirové látky vyvinuté na ÚOCHB. Slide 2013 - 2014 První stipendista Jakub Hývl odjíždí na roční stáž na prestižní americkou univerzitu MIT k nositeli Nobelovy ceny profesoru Schrockovi. Později společně publikují v časopisu Nature. Slide 2018 Nadace Experientia vyhlašuje nové start-up granty určené mladým chemikům, kteří si po zahraniční stáži chtějí uskutečnit svůj sen a založit vlastní výzkumnou skupinu v ČR. Slide 2019 Mladý vědec Ondřej Baszczyňski zakládá na Přírodovědecké fakultě UK historicky první výzkumnou skupinu, kterou podpořila Nadace Experientia start-up grantem v celkové výši 2 miliony korun ročně. www.obrg.cz

Podpořte Nadaci Experientia

Finanční pomoc v jakékoliv výši mohou poskytovat jak jednotlivci, tak i firmy.

Děkujeme za Vaši podporu.