Via
Chimica

Máš skvělou bakalářku? Pošli ji do naší soutěže pro student(k)y chemie a získej cenu 50 000 Kč.

Za objevem, který změní svět, může stát i vysokoškolský student/ka. I proto vznikla cena Via Chimica, kterou mladým talentům v oboru chemie uděluje Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností ČR, a to za originální studentskou práci (článek, bakalářskou práci či za studii vytvořenou výhradně pro účely ceny). Kromě samotného vědeckého objevu hodnotíme i schopnost jeho vysvětlení jak ve vědeckém, tak v popularizačním textu. Věříme, že cílená a dlouhodobá podpora chemických talentů může významně ovlivnit českou chemii a posunout ji směrem k celosvětové špičce, třeba až k další Nobelově ceně.

Můžu se přihlásit do soutěže Via Chimica?

Můžeš, pokud jsi studentem/studentkou české vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studiu a máš originální práci v oboru chemie.

Do kdy?

Přihlášku můžeš poslat každý rok do 15. února.

Co se hodnotí?

Hlavně originalita tvojí práce (typicky bakalářky) a kvalita vědeckého i popularizačního textu.

Kdo hodnotí?

Laureáta/laureátku ceny Via Chimica vybírá společná hodnoticí komise Učené společnosti ČR a Nadace Experientia ve složení:

  • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně, RECETOX)
  • prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. (ÚOCHB AV ČR)
  • RNDr. Ivo Starý, CSc. (ÚOCHB AV ČR)
  • prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. (VŠCHT v Praze)

Návrh komise následně schvaluje jak plenární zasedání Učené společnosti, tak Správní rada Nadace Experientia.

Kdy bude rozhodnuto?

O výsledku ti dáme vědět nejpozději do 31. března.

Co mám do soutěže poslat?

Na e-mail experientia@experientia.cz nám pošli přihlášku v pdf, která bude obsahovat:

  1. tvoje kontaktní údaje (jméno, příjmení, rok narození a e-mailovou adresu, VŠ a studovaný obor)
  2. název tvojí práce
  3. abstrakt tvé výzkumné práce (v rozsahu 1 normostrany)
  4. tvou originální výzkumnou práci (bakalářka, jiná studentská práce, odborný článek nebo studie vytvořená výhradně pro účely ceny)
  5. popularizační článek vycházející z tvé práce (1–2 normostrany); text napiš, jako kdybys ho psal/a např. do časopisu Vesmír
  6. naskenované pdf s vlastnoručně podepsaným vyjádřením školitele tvé práce obsahující zhodnocení tvého podílu na návrhu a koncepci práce, na získávání a analýze výsledků a vyjádření, zda jsi provedl/a samostatně kritické zhodnocení a utřídění získaných výsledků

Co se bude dít, když soutěž vyhraju?

Pozveme tě na slavnostní předání ceny na květnovém Valném shromáždění Učené společnosti v pražském Karolinu. Nadace Experientia s tebou uzavře smlouvu o nadačním příspěvku a do 7 dnů od podpisu smlouvy od nás dostaneš nadační příspěvek 50 000 Kč.

Co z mé práce zveřejníte?

Pokud se staneš laureátem/laureátkou ceny Via Chimica, zveřejníme jen popularizační článek vycházející z tvé práce (tedy část přihlášky č. 5 výše). Nemusíš se obávat, že bychom tvou práci zveřejnili, pokud bys ji například chtěl/a publikovat či patentovat. Tvoji práci uvidí pouze členové hodnoticí komise, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Máš další dotaz?

Neváhej nás kontaktovat na adrese experientia@experientia.cz