Holý, HIV a Dejvické divadlo

Přetiskujeme zde pouze část článku týkající se Nadace Experientia:

Vznikne Cena Antonína Holého?

NÁPAD STARŠÍ NEŽ VZNIK DIVADELNÍ HRY Zatímco divadelní představení je na světě, záměr uspořádat mezinárodní soutěž pro nejtalentovanější mozky z různých oborů, která by nesla Holého jméno, se nerýsuje nadějně. K uskutečnění plánu, jenž vznikl na půdě Ústavu organické chemie a biochemie ještě za života Antonína Holého, nedošlo. Představa byla odloupnout z příjmů za licenční poplatky například jednu miliardu korun a s touto sumou pracovat jako s nadačním jměním; v případě rozumného investování by tak mohla generovat desítky milionů korun ročně. Jediným počinem tohoto druhu, který se zrodil s pomocí licenčních poplatků za antivirotika vyvinutá v ÚOCHB AV ČR, zůstává Nadace Experientia, kterou v roce 2013 založili manželé, chemici Hana a Dalimil Dvořákovi. „Práce s Antonínem Holým byla velmi náročná a stresující, jsem ale ráda, že ty peníze můžeme vracet tam, odkud přišly,“ říká Hana Dvořáková, jejíž jméno je uvedeno na úzkém seznamu spoluvynálezců. Nadace finančně podporuje výjezdy mladých vědců po ukončení doktorského studia do zahraničí.

Zdroj: Reportér

Datum vydání: 4. 5. 2018

Strana / zpráva: 56

Autor: Marek Šálek