Vědkyně

Deset odbornic v oborech, jež vám asi moc neřeknou, ale mohou ovlivnit život na naší planetě i mimo ni.

EVA ZAŽÍMALOVÁ

BIOCHEMIČKA, PŘEDSEDKYNĚ AKADEMIE VĚD ČR

Do funkce šéfky nejvýznamnější české vědecké instituce nastoupila loni jako teprve druhá žena. V minulosti tato dáma, která se věnuje molekulárním mechanismům účinku rostlinných hormonů, vedla Ústav experimentální botaniky AV ČR.

ANNA FUČÍKOVÁ

BIOFYZIČKA, MFF UK

Absolventka matfyzu pracuje na vývoji nanokrystalů, které by v budoucnosti mohly sloužit jako nosiče léků. Na svůj výzkum získala v roce 2015 grant od Nadace na podporu vědy Neuron.

ALICE VALKÁROVÁ

JADERNÁ FYZIČKA, ŘEDITELKA GRANTOVÉ AGENTURY ČR

Autorka či spoluautorka 272 původních vědeckých prací řídí od konce roku 2016 státní grantovou agenturu, která pomáhá s financováním českých vědeckých projektů napříč obory.

JULIE CHYTILOVÁ

SPOLEČENSKÉ VĚDY, FSV UK

Ve svém výzkumu se zaměřuje na behaviorální a experimentální ekonomii, k hlavním tématům jejího zájmu patří např. problematika šíření nenávisti, dopady války na ochotu spolupracovat či otázky předsudků a diskriminace menšin.

MARIE ŠABACKÁ

MIKROBIOLOŽKA, CENTRUM POLÁRNÍ EKOLOGIE JIHOČESKÉ UN.

Svůj doktorát absolvovala u jednoho z nejslavnějších polárních vědců Johna C. Priscua na univerzitě v americké Montaně, dnes se oboru polární ekologie věnuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Mladá vědkyně však každý rok stráví několik týdnů také na české stanici na Špicberkách, kterou pomáhala zakládat a kde se zabývá výzkumem života v ledu a sněhu. Příští rok má v plánu vydat se zkoumat ohrožené ledovce do Afriky.

BLANKA ŘÍHOVÁ

IMUNOLOŽKA A MIKROBIOLOŽKA, ŘEDITELKA ČESKÉHO IMUNOLOGICKÉHO ÚSTAVU

Jedna z nejslavnějších českých vědkyň a držitelka řady ocenění včetně České hlavy se specializuje na výzkum směrovaných léčiv v rámci terapie nádorových onemocnění.
Je bývalou ředitelkou Mikrobiologického ústavu AV ČR a dnes mimo jiné předsedá České imunologické společnosti a vyučuje na Karlově univerzitě.

HANA DVOŘÁKOVÁ

CHEMIČKA, CENTRÁLNÍ LABORATOŘE VŠCHT

Stála u vývoje léku proti AIDS, v týmu profesora Antonína Holého pracovala od 80. let. Když jí okolo roku 2000 začaly chodit licenční poplatky za patenty na protivirové preparáty, které se prodaly do USA, šlo napřed o malé částky. Postupně z ní však udělaly multimilionářku. Přední česká chemička se rozhodla vrátit peníze zpátky do vědy a s manželem Dalimilem založila nadaci Experientia, která podporuje mladé vědce z oboru chemie. Navíc sama stále pracuje ve výzkumu na VŠCHT a přednáší.

ILONA MULLEROVÁ

FYZIČKA, ŘEDITELKA ÚSTAVU PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY AV ČR

Laureátka ceny Česká hlava pro rok 2013 za dlouhodobý výzkum elektronových mikroskopů vedla 18 let v brněnském Ústavu přístrojové techniky AV ČR skupinu Mikroskopie pomalými elektrony a v roce 2012 se stala ředitelkou celého ústavu.
Dlouhodobě se věnuje rastrovací elektronové mikroskopii s pomalými a velmi pomalými elektrony.

KATEŘINA FALK

ASTROFYZIČKA, FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR

Specialistka na fyziku plazmatu svůj doktorský titul v oboru atomové a laserové fyziky získala na Oxfordu, poté pracovala v Národní laboratoři v Los Alamos. Odsud však v roce 2014 odešla, protože se podle vlastních slov nechtěla podílet na tajném projektu vývoje zbraní. Poté, co v Německu získala šestiletý grant 1,8 milionu eur na založení vlastní vědecké skupiny, se letos v březnu přesunula do Drážďan.

HELENA FULKOVÁ

BIOLOŽKA, GENETIČKA, ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV ČR

Její dědeček v Česku založil obor reproduční biologie, její tatínek patří v tomhle oboru k předním světovým odborníkům. Sama Helena dokázala jako první Češka v rámci stáže na Tokijské univerzitě, kam odjela v roce 2014, naklonovat myš. Letos se k jejím úspěchům přidali geneticky modifikovaní křečci. I když má klonování řadu odpůrců, výzkum Heleny Fulkové by měl pomoci pochopit podstatu fungování biologických procesů.

Zdroj: Forbes Česko

Datum vydání: 1. 11. 2018

Rubrika / pořad: Věda

Strana / zpráva: 132

Autor: Zuzana Krajíčková