Report Zcela ojedinělou částku v historii české filantropie, 200 milionů korun, se rozhodli vložit manželé Hana a Dalimil Dvořákovi do jimi založené Nadace Experientia. Ta se tím zařadí mezi elitní desítku nejvýznamnějších soukromých nadací v Česku a stane se vůbec největší nadací, která podporuje výhradně vědu.

Hana Dvořáková spolupracovala v letech 1986–1996 s profesorem Antonínem Holým na vývoji antivirových látek a podílela se tak na jednom z největších objevů české vědy. „Profesor Holý mi dal za úkol připravit sérii 3-deaza acyklických analogů nukleosidů a nukleotidů. Jednalo se o další modifikaci acyklických analogů s unikátní strukturou a s velmi nadějnými protivirovými účinky,“ vzpomíná Hana Dvořáková.

Skupina látek, na nichž tým profesora Holého pracoval, se stala základem nové generace léků působících proti virům. Nejvýznamnější z této série byl Viread, který dodnes patří k nejúčinnějším lékům proti AIDS. A právě z něj plynuly Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (získával 80 procent celkových příjmů) i jednotlivým členům týmu profesora Antonína Holého největší částky z licenčních poplatků.

„V roce 2000 začaly na náš rodinný účet přicházet velké sumy financí. S manželem jsme si velmi rychle uvědomili, že při našem způsobu životu, při našich prioritách a při našich zájmech nejsme schopni takové částky peněz utratit,“ nechala se Hana Dvořáková slyšet při dnešní tiskové konferenci v budově ÚOCHB AV ČR v pražských Dejvicích, kde zázračné látky vznikaly a kde dnes Nadace Experientia sídlí.

Zdroj: reportermagazin.cz

Datum vydání: 21. 1. 2020

Autor: Marek Šálek