Přijďte s námi v pondělí 17. 6. od 12 hodin na ÚOCHB oslavit Experientia Day. Můžete se těšit na představení nadace předsedkyní správní rady dr. Irenou G. Starou, na odtajnění nových stipendistů zakladateli Hanou a Dalimilem Dvořákovými i na krátkou prezentaci výzkumné skupiny Ondřeje Baszczyňského. Vrcholem programu bude přednáška na téma My Experience with Light Driven Chemistry od Tomáše Slaniny. Všichni jste srdečně zváni.