Vyhlašujeme další ročník soutěže o tříletý start-up grant Nadace Experientia ve výši 2 milionů Kč ročně. Výzkumné skupiny podpořené Nadací Experientia už vznikly na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a na VŠCHT. Jste-li mladým vědcem či vědkyní (nejdéle 5 let po ukončení Ph.D. studia) s minimálně roční zahraniční zkušeností, pošlete nám do soutěže o založení vlastní výzkumné skupiny i svůj projekt z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie. Deadline je jako každoročně 15. března 2022, ale doporučujeme (i s ohledem na vyjednávání s hostitelskou institucí, která věnuje příjemci grantu dalších 700 tisíc Kč ročně navíc) začít projekt promýšlet s dostatečným předstihem. Jsme nadšení, že vám můžeme představit novinku v pravidlech: jedná se o druhé kolo, v rámci kterého budou mít vybraní kandidáti/kandidátky možnost osobně představit svůj projekt Správní radě a Grantovému výboru Nadace. Více detailů najdete na webu  https://www.experientia.cz/pro-zadatele/start-up-granty/ Na všechny nové projekty už se moc těšíme.