Podívejte se na fotoreportáž z Mělníka, kde na ZŠ Jungmannovy sady v září vzniklo jedno z námi 5 otevřených chemických center VŠCHT Praha. Chemická centra jsou součástí projektu 3U – Učitelé učí učitele, jehož cílem je učit chemii jinak. Zábavně a s důrazem na její praktické využití. Nadace Experientia projekt podpořila nadačním příspěvkem ve výši 500 000 Kč. Díky němu mohlo být v září v regionech otevřeno pět nových chemických center, v nichž zkušení kantoři předávají své zkušenosti a praktické tipy do výuky dalším učitelům.

Více o projektu najdete na webu https://www.chemickacentra.cz/

Za krásné fotky díky naší fotografce Báře Mráčkové! 💚