Nadace Experientia podpořila mimořádným grantem ve výši více než půl milionu korun ukrajinské vědkyně, které od jara 2022 bádají ve skupině Petra Kovaříčka. Přečtěte si jejich příběh:

Bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nabídl držitel start-up grantu Nadace Experientia Petr Kovaříček na sociálních sítích, že ve své výzkumné skupině na VŠCHT v Praze zaměstná ukrajinské vědkyně, kterým bylo v rodné zemi znemožněno bezpečně bádat. “Věděl jsem, že na  diplomacii nemám žádný vliv. Co jsem ale jako vědec udělat mohl, bylo rychle otevřít pozice pro prchající vědecké pracovníky, vzhledem k mobilizaci směřující primárně na ženy s dětmi. Bylo to velmi spontánní rozhodnutí,” vysvětluje Petr Kovaříček, držitel start-up grantu Nadace Experientia pro roky 2021-2023.

Jeho nabídky využily hned dvě ukrajinské akademičky. Skrze sociální sítě se Petrovi ozvala nejprve mladá vědkyně, doktorandka Karazinovy univerzity v Charkově Anna Heleveria (na snímku z laboratoře vlevo vpředu), která se ve svém výzkumu věnovala organické syntéze. “Anna prchala před válkou společně s šestiletou dcerou a absolvovaly poměrně dramatickou cestu. Z Charkova cestovaly vlakem s dalšími patnácti lidmi v jednom kupé se zatemněnými okny, aby nebyli cílem pro ostřelovače. Kvůli neprostupnosti přechodů v Przemyśli a Užhorodě jely nakonec přes Maďarsko a po čtyřech dnech (!) cesty nakonec dorazily obě v pořádku do Prahy. Tam jsem je vyzvedl na nádraží a doprovodil na koleje VŠCHT,” vypráví Petr Kovaříček. “Velké poděkování patří škole, především zahraničnímu a personálnímu oddělení a správě účelových zařízení, kteří neuvěřitelně flexibilně zařídili veškeré formality a administrativu,” dodává. “I díky této skvělé podpoře mohla Anna začít v naší skupině pracovat hned v březnu 2022, a to na projektu, který kombinuje její expertýzu z Charkova s naším zaměřením na povrchy a katalýzu, což bylo pro ni zcela nové téma. Anna je silná bojovnice s veselou duší a přátelskou povahou, do týmu rychle zapadla. A myslím, že soustředění na nový náročný pracovní úkol jí pomohlo alespoň částečně vytěsnit úvahy o tom, že v Charkově zůstal její manžel a otec její dcery,“ vysvětluje Petr Kovaříček.

Následně se Petru Kovaříčkovi ozvala další mladá vědkyně, a to Daria Artemieva, studentka biotechnologie z Národní univerzity potravinářských technologií v Kyjevě (na snímku z laboratoře vpravo vpředu). “Daria se mi ozvala z tělocvičny v Karlových Varech, kde skončila s rodinou kvůli tomu, že pražské centrum pomoci uprchlíkům už nestíhalo. Díky skvělé podpoře VŠCHT se i Daria mohla do výzkumu zapojit už od dubna 2022,” říká Petr Kovaříček. “Zapojili jsme ji do společného projektu s týmem Dr. Marka Cebecauera z ÚFCH JH AV ČR, ve kterém vyvíjíme funkcionalizace mikroskopických skel pro studium specifických interakcí buněk. Pro Dariu to byl tematický skok, od kmenových buněk k povrchové chemii skla, který ale hladce zvládla a zároveň skvěle zapadla do týmu,” vypráví Petr Kovaříček.

Nadace Experientia, která příběh obou ukrajinských vědkyň díky Petrovi jako držiteli start-up grantu od počátku sledovala, nabídla hned na začátku března 2022, že vědkyně podpoří mimořádným nadačním příspěvkem, o který navýší Petrův start-up grant. “Od počátku invaze jsme s celým týmem diskutovali o možnostech, jak by naše nadace mohla smysluplně podpořit Ukrajinu. Petrovu iniciativu otevřít pozici pro ukrajinské vědkyně jsme proto velice ocenili. Když jako držitel start-up grantu Nadace Experientia zaměstnal mladé ukrajinské vědkyně, připadalo nám správné, abychom jejich působení v Petrově skupině podpořili nad rámec jeho start-up grantu, tzn. že nemusel měnit svůj plánovaný rozpočet, pouze ho o nové pozice navýšil,” vysvětlili zakladatelé Nadace Experientia manželé Hana a Dalimil Dvořákovi. Na podporu ukrajinských vědkyň působících ve skupině Petra Kovaříčka nakonec nadace vyčlenila více než půl milionu korun.

“Nesmírně si vážím mimořádné podpory, kterou nám Nadace Experientia poskytla na přijetí Anny a Darii do skupiny, čímž jsem se vyhnul drastickému osekání materiálních a jiných nákladů. Moc to pro mě znamená i lidsky, když vím, že solidarita a dobrá vůle pomoci je stále v nás a naší společnosti i po dvou těžkých covidových letech,” říká Petr Kovaříček a zdůrazňuje, že skupina získala díky této iniciativě dvě úžasné vědkyně, byť Dariu jen na pár měsíců. “Dariina alma mater zorganizovala část výuky v srpnu v Polsku a od září se Daria rozhodla vrátit do Kyjeva a dokončit svůj studijní program na Ukrajině. Přejeme jí do budoucna štěstí a odvahu, které stále bude potřebovat opravdu hodně,” říká Petr Kovaříček. Anna Heleveria se naopak rozhodla zůstat v Praze, aktuálně nastoupila do českého doktorského programu. “Počítáme s tím, že doktorát dokončí u nás na VŠCHT, jelikož její původní laboratoř a univerzita v Charkově jsou kompletně vybombardované. V její doktorské práci se snažíme převrátit obecně zažité paradigma o roli určitých reakcí v povrchových funkcionalizacích a jejich následném využití pro katalýzu, optoelektroniku a senzory,” doplňuje Petr Kovaříček.

Skupině Petra Kovaříčka na VŠCHT podpořené start-up grantem Nadace Experientia se nyní velice daří. “Získali jsme Junior STAR grant od GAČR, díky kterému jsme mohli rozšířit tým, který má aktuálně 14 vědkyň a vědců, od bakalářského stupně po postdoky, včetně několika Erasmus+ studentů. Co je důležité – naše chemie funguje – vyvinuli jsme dva vlastní nové organokatalytické systémy, máme fotosenzitivní systém, který se samoskládá účinkem světla, sepisujeme první dvě samostatné publikace… mám radost, že vše konečně po covidovém začátku začíná dobře šlapat,” raduje se Petr Kovaříček. “Nic z toho by se nestalo bez start-up grantu Nadace Experientia” a dodává: “Z mé osobní zkušenosti bych rád zdůraznil, že NEX startup grant opravdu funguje jako „start-up“ – vy začínáte a on vás posune výš. Je to ten nejlepší možný začátek vaší nezávislé vědecké kariéry.” 

Více o výzkumné skupině Petra Kovaříčka se můžete dočíst na stránkách VŠCHT https://uoch.vscht.cz/research-groups/kovaricek-en.