Podívejte se, jak Petr Kovaříček představuje svoji výzkumnou skupinu Dynamické systémové chemie, kterou založil v lednu 2021 na VŠCHT Praha. Zaujalo vás to? Zažádejte si také o tříletý start-up grant v celkové výši 6 mil. CZK. Deadline je už 15. března. Podmínky: max. 5 let od ukončení Ph.D. studia, výzkum v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie a absolvování minimálně roční postdoktorandské výzkumné zahraniční stáže. Více najdete na https://www.experientia.cz/pro-zadatele/start-up-granty/ Za krásné video děkujeme Color Memory.