Nadace Experientia slaví letos páté narozeniny. Věříme, že je co oslavovat, a proto si Vás dovolujeme pozvat na akci 5 LET NADACE EXPERIENTIA – SETKÁNÍ STIPENDISTŮ, která se bude konat dne 28. června 2018 od 10 hodin na ÚOCHB AV ČR, Flemingovo náměstí 2, Praha 6. Přijďte s námi oslavit 5. narozeniny a seznamte se s našimi projekty i s našimi stipendisty, kteří díky podpoře nadace vycestovali na roční stáže na špičková zahraniční vědecká pracoviště a dnes publikují v prestižních vědeckých časopisech. O úvodní slovo se postará RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., ředitel ÚOCHB, s projekty Nadace Experientia publikum seznámí předsedkyně správní rady nadace RNDr. Irena G. Stará, CSc. Hlavní přednášku pak bude mít náš stipendista Jiří Šturala, Ph.D. z VŠCHT Praha, a to na téma Towards new materials for advanced applications. Velice se těšíme na vaši účast.