Správní rada Nadace Experientia na přání zakladatelů manželů Dvořákových zřídila nový Grantový výbor, který je poradním orgánem Správní rady v rozhodovacím procesu
u dvou hlavních nadačních programů – zahraničních stáží a start-up grantů. 

“Máme obrovskou radost, že se nám podařilo sestavit Grantový výbor ve složení, v jakém jsme si vysnili,” říká zakladatelka Nadace Experientia Hana Dvořáková.

Členství v Grantovém výboru přijaly následující osobnosti z oboru:

  1. prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D., Radboud University v Nizozemsku
  2. prof. Mgr. Radovan Šebesta , DrSc. , Univerzita Komenského v Bratislavě
  3. prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně
  4. prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
  5. prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D., VŠCHT v Praze

Grantový výbor se bude scházet zpravidla 1x ročně, a to na zasedání, na kterém bude diskutovat o přihláškách, které dorazily daný rok do našich dvou hlavních soutěží: jednak do soutěže o postdoktorandská stipendia na zahraniční stáže a jednak do soutěže o start-up grant pro založení vlastní výzkumné skupiny na některém z českých pracovišť.

“Věříme, že Grantový výbor přispěje k transparentnosti rozhodovacího procesu a zajistí kontinuitu fungování Nadace v případě, že by se například v budoucnu měnila Správní rada Nadace či že bychom už my jako zakladatelé nemohli být u rozhodování přítomni osobně,” vysvětlili manželé Dvořákovi s tím, že Grantový výbor pomůže vybrat už letošní stipendistky a stipendisty i držitele/držitelku start-up grantu.