Cena
Rudolfa
Lukeše

Laureátem Ceny Rudolfa Lukeše pro rok 2022 je

prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.

z VŠCHT Praha za výzkum v oblasti flavinové fotochemie a organokatalýzy, který vyústil v atraktivní syntetické aplikace

cibulka-radek-2022-05-md

prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.

je vedoucím skupiny organické katalýzy a fotokatalýzy na VŠCHT Praha

Radek Cibulka získal doktorát z organické chemie na VŠCHT v Praze, následně absolvoval postdoktorandskou stáž u prof. Burkharda Königa na Univerzitě v Regensburgu. Na VŠCHT v Praze vede Ústav organické chemie a zároveň je předsedou Akademického senátu. Získal řadu vědeckých ocenění, například Cenu Alfreda Badera či Cenu Sigma Aldrich. V roce 2020/2021 získal nejvyšší ocenění asociace Chemistry Europe Fellow Class, kterým asociace zvýrazňuje práci výjimečných evropských vědců.

70+

článků v časopisech s impact faktorem, včetně Nature, Nature communication, Angewandte Chemie

25+

mezi lety 2016-2021 publikoval více než 25 článků

1500+

má více než 1500 citací v Web of Science

22

h-index

Cenu Rudolfa Lukeše za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech, spojenou s osobní prémií 100 000 Kč od Nadace Experientia, převzal Radek Cibulka 11. listopadu na konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – Liblice 2022.

Proč prestižní Cenu Rudolfa Lukeše pro rok 2022 získal právě prof. Radek Cibulka z VŠCHT Praha?

Mezinárodní odborná komise vybrala Radka Cibulku jako letošního laureáta Ceny Rudolfa Lukeše na základě jeho úspěchů ve výzkumu v oblasti flavinové fotochemie a organokatalýzy, který vyústil v atraktivní syntetické aplikace. Jeho výzkumné publikace jsou mezinárodně uznávané a poskytují mechanistický pohled na roli flavinů v katalýze, zdůvodnila ocenění Radka Cibulky mezinárodní komise.

Co na ocenění říká čerstvý laureát Ceny Rudolfa Lukeše?

“Ocenění si nesmírně vážím. Uvědomuji si, že v oblasti organické chemie je v České republice velká konkurence a vidím, jaké osobnosti české chemie přede mnou cenu získaly. Ocenění si vážím rovněž kvůli osobě Rudolfa Lukeše, který se významně podílel na formování Ústavu organické chemie na VŠCHT Praha, tedy místě, kde působím. V neposlední řadě mám z ceny radost za všechny své studenty a kolegy. Vědecká práce je kolektivní dílo a bez příspěvku každého z nich bychom tak zajímavých výsledků nikdy nedosáhli,” říká Radek Cibulka.

V čem spatřuje Radek Cibulka přínos své práce pro organickou chemii?

Výzkumná skupina Radka Cibulky na VŠCHT v Praze vyvinula již několik nových metod pro efektivní přeměnu organických látek založených na „na míru šitých“ katalyzátorech se  strukturou inspirovanou přírodními flaviny. Důležitou vlastností těchto látek je přitom jejich schopnost absorbovat světlo ve viditelné oblasti. “Flaviny při ozařování přechází do excitovaného stavu a stávají se reaktivnějšími. Toho se dá využít k návrhu ještě účinnějších chemických přeměn, nebo k přeměnám, které bez světla vůbec možné nejsou,” říká Radek Cibulka. “Prokázali jsme, že flaviny jsou vysoce univerzální. Mohou se podílet na fotochemických přeměnách, ke kterým dochází různými mechanismy. Navíc excitované flaviny lze použít jak jako silná redukční, tak i oxidační činidla, a patří tím mezi výjimečné fotokatalyzátory,” doplňuje čerstvý laureát Ceny Rudolfa Lukeše.