Cena
Rudolfa
Lukeše

Laureátem Ceny Rudolfa Lukeše pro rok 2023 je

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.

z Univerzity Pardubice za významný přínos v oboru hmotnostní spektrometrie, především za metodu lipidomické analýzy, která může usnadnit včasnou detekci karcinomů

CRL-holcapek-2023-04

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.

je vedoucím skupiny hmotnostní spektrometrie na Katedře analytické chemie, Fakulty chemicko-technologické na Univerzitě Pardubice.

Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., získal doktorát na Katedře analytické chemie Univerzity Pardubice. Absolvoval několik odborných stáží ve Francii, USA a Norsku. Dnes je vedoucím skupiny hmotnostní spektrometrie na Katedře analytické chemie, Fakulty chemicko-technologické na Univerzitě Pardubice. Je členem edičních rad časopisů Analytical and Bioanalytical Chemistry a Lipids. Je viceprezidentem světové organizace International Lipidomics Society.

150+

článků v časopisech s impact faktorem, včetně Nature Communications, Nature Metabolism, PNAS, Analytical Chemistry, Trends in Analytical Chemistry

32+

mezi lety 2018–2022 publikoval více než 32 článků

6300+

má více než 6 300 citací v Web of Science

46

h-index

Cenu Rudolfa Lukeše za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech, spojenou s nadačním příspěvkem 100 000 Kč od Nadace Experientia, převezme Michal Holčapek 10. listopadu na konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – Liblice 2023.

Proč prestižní Cenu Rudolfa Lukeše pro rok 2023 získal právě prof. Michal Holčapek z Univerzity Pardubice?

Mezinárodní odborná komise vybrala Michala Holčapka jako letošního laureáta Ceny Rudolfa Lukeše na základě jeho úspěchů ve výzkumu v oblasti hmotnostní spektrometrie, především za metodu lipidomické analýzy, která může usnadnit včasnou detekci karcinomů.

Co na ocenění říká čerstvý laureát Ceny Rudolfa Lukeše?

“Udělení Ceny Rudolfa Lukeše si velmi vážím, i když mě osobně překvapilo. Ukazuje se, že výzkum v oblasti lipidomiky má širší přesah i do dalších oborů,” říká čerstvý laureát Michal Holčapek z Univerzity Pardubice.

V čem spatřuje Michal Holčapek přínos své práce pro organickou chemii?

“Hlavním přínos naší práce je zejména pro bioorganickou a medicinální chemii. Vyvinuli jsme nové analytické metody využívajících hmotnostní spektrometrie pro detailní lipidomickou charakterizace biologických vzorků, jako jsou tělní tekutiny, tkáně nebo buňky. Naše výsledky ukázaly, že u pacientů s různými typy karcinomů dochází k významné dysregulaci řady sfingolipidů a fosfolipidů, což umožňuje poměrně spolehlivě odlišit pacienty od zdravých kontrol s použitím lipidomické analýzy krve. V současné době začíná klinické ověření metodiky pro účely včasné detekce rakoviny slinivky s cílem zavést národní screening pro rizikové osoby,” vysvětluje Michal Holčapek.