TOP 25 projektů
pro rok 2023

Nadace Experientia v listopadu rozhodla o výsledcích třetího ročníku soutěže Bezva chemie. Učitelé letos dostanou mimořádně o 50 000 Kč více než v jiných ročnících, celkem 250 000 Kč. Kromě TOP 20 projektů vybraných každoročně komisí Bezva chemie podpoří letos navíc ještě 5 projektů bývalý stipendista a dnes člen Správní rady Nadace Experientia Tomáš Slanina.
Nadační příspěvky budou rozděleny 25 nejlepším projektům na zatraktivnění výuky chemie na základních i středních školách po celé ČR. Mezi oceněnými projekty jsou například výuková hra v chemické laboratoři, destilační aparatura včetně experimentu destilace vína nebo třeba vybavení pro pokusy v mikrovlnné troubě.

Vítězové pro rok 2023

V roce 2023 s radostí podpoříme následujících 25 aktivních učitelů a jejich skvělých projektů na zatraktivnění výuky chemie:

Svozil Pavel
Otrokovice
Sirotková Zuzana
Nový Bydžov
Kreibichová Radomíra
Dolní Poustevna
Karaová Jana
Praha-Kbely
Reslová Marie
Dolní Hbity
Nováková Šárka
Kutná Hora
Krejčová Veronika
Česká Lípa
Lišková Jana
Vinařice
Helánová Klára
Horní Štěpánov
Čermáková Eva
Brno
Dvořáková Kateřina
Praha 6
Helmichová Gabriela Blaivie
Nebočady
Žlebková Hana
Hustopeče

.

V roce 2023 s radostí podpoříme následujících 25 aktivních učitelů a jejich skvělých projektů na zatraktivnění výuky chemie:

Filipská Věra
Brno-Slatina
Kohutová Martina
Olomouc
Raková Jitka
Česká Lípa
Hruška Jan
Bílovec
Šedá Kristýna
Brno
Šturmová Linda
Jablonec nad Jizerou
Doubravová Martina
Brušperk
Lengálová Tereza
Šakvice
Kostková Šárka
Prostějov
Trokšiar David Milín
Černá Hana
Brno
Procházková Hana
Brno

Děkujeme všem učitelům za krásné projekty, které nám dorazily do obou soutěžních kategorií. Vám, kterým to letos nevyšlo, moc doporučujeme, abyste určitě o grant požádali příští rok znovu. Naším cílem je postupně podpořit co nejvíce základních a středních škol po celé České republice. Do dalšího ročníku soutěže Bezva chemie bude možné se hlásit od 15. září do 15. října 2024. Více informací najdete na webu https://www.experientia.cz/bezva-chemie/.

Přečtěte si více o vítězných učitelích a projektech:

Vybavení pro tvorbu materiálů a popularizaci vědy

Pavel Svozil je začínající učitel chemie na ZŠ Mánesova v Otrokovicích, který rád využívá nové výukové prostředky pro popularizaci vědy u žáků. V rámci své praxe by rád vytvářel nové materiály, které by pomohly aktivně zapojit studentů do procesu výuky. Pavel by chtěl vytvořit výukovou hru, která by propojila teorii se situacemi z reálného života a poukázala na mezipředmětové souvislosti. Hra by pozůstávala ze sady karet s obrázky a QR kódy, které žákům zpřístupní část příběhu (audio nahrávku). Žáci budou postupně procházet celkem 12 karet a jejich cílem bude složit celý příběh. Děj se bude odehrávat v chemické laboratoři a v rámci příběhu budou skládat postup laboratorní práce, který následně budou prakticky provádět. Z tohoto důvodu by rád měl potřebné vybavení pro tvorbu karet, základní chemikálie, které jsou nezbytné pro žákovské pokusy a laboratorní vybavení, které je na jeho škole v horším stavu a může být pro žáky nebezpečné. Pro demonstraci prostorové struktury molekul by rád využil 3D pera, pomocí kterých by si žáci mohli vytvořit vlastní modely molekul. Určitě by také ocenil možnost využít předplatné aplikací, které se dají v hodinách chemie šikovně využít (např. Plickers).

Badatelsky zaměřené kufříky s pomůckami

Zuzana Sirotková učí chemii na Ekoškole Karlovka Nový Bydžov. Ta pořádá každým rokem pro mladší žáky (5.-7.třída) tematický den Den přírodních věd. Žáci pracují pod vedením starších spolužáků a učitelů na praktických úkolech nejen z oblasti chemie, ale i fyziky či přírodopisu. Projekt je zaměřen na manuální zručnost, vlastní bádání, seznámení se s novými předměty, práci “vědce”. Proto pod vedením Mgr. Zuzany Sirotkové pořídí škola 4 vědecké kufříky, které si vybaví vlastní sadou badatelských úkolů s připravenými pomůckami. Čtyři obsahově rozmanité kufříky budou určeny pro malé vědce a jejich skupinou práci.

Vybavení pro žákovské sady na jednoduché pokusy

Radomíra Kreibichová učí chemii na ZŠ a PrŠ Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně. Jejími žáky jsou převážně děti se sociálním znevýhodněním, s minimálními výstupy, s IVP. Vzhledem k organizaci výuky na škole se na hodině sejde 3 -5 dětí, práce s nimi musí probíhat individuálně vzhledem k jejich handicapům. Ráda by s dětmi častěji dělala jednoduché pokusy, díky kterým by získaly základní laboratorní návyky a prozkoumaly by běžně dostupné látky (potraviny, kosmetické přípravky,…). Pořízením žákovských souprav budou mít žáci dostatek pomůcek na práci. Přidělením soupravy budou také trénovat zodpovědnost za svěřené věci. Věří, že tato možnost zatraktivní hodiny chemie i projektové dny.

Vybavení pro pokusy v mikrovlnné troubě

Jana Karaová učí chemii na ZŠ v pražských Kbelích. Jejím hlavním cílem je, aby žáky chemie bavila, aby co nejvíce dějů viděli na vlastní oči a mohli si sami vyzkoušet. Využívá toho, že každá druhá vyučovací hodina chemie je rozvrhována v odborné učebně chemie a fyziky a polovinu hodin se tak snaží věnovat praktické a badatelské výuce, kde pokusy provádějí sami žáci rozděleni do skupinek. Jana by ráda v rámci anorganické chemie zařadila pokusy, které přímo demonstrují využití chemie v praxi a jsou pro žáky ZŠ uchopitelné a atraktivní, a jejichž výsledkem je hmatatelný produkt, jako je výroba skla, výroba železa nebo slitin kovů. S běžným vybavením odborné učebny a s celou třídou jsou v rámci běžných hodin tyto pokusy neproveditelné. Lze pro ně však využít ohřev pomocí mikrovlnné trouby, kdy je možné dosáhnout vysokých teplot ve velmi krátkém čase bez použití přímého plamene, což má význam i z hlediska bezpečnosti práce. Celý pokus je možné provést během 10-15 minut pomocí techniky kelímku s grafitovým susceptorem (GST-techniky) a procesy probíhající při tavení je navíc možné pozorovat přímo. Žáci si sami vyrobí formu na tavení GST technikou a následně provedou jednotlivé pokusy (výrobu skla, výrobu železa a výrobu mosazi) postupně v jednotlivých hodinách věnovaných daným tématům.

Vybavení pro destilaci přírodních těkavých látek

Marie Reslová učí chemii, přírodopis a fyziku na malé ZŠ v Dolních Hbitech. Uvědomuje si, že vzhledem k malému množství žáků, je škola je velice omezená svým rozpočtem v nákupech dražšího laboratorního vybavení. Laboratorní aparatura pro destilaci by představovala výborné vylepšení experimentálních možností žáků. Marie chápe, že praktické experimenty mají klíčový význam pro smysluplnou kvalitní výuku na základní škole, vzdělávání by totiž mělo být inspirující, zábavné a praktické. Experimenty motivují žáky k zájmu o obor, vedou ke zdokonalovaní jejich dovedností a skrz badatelské metody práce i ke kritickému myšlení. Destilační aparatura by prospěla i tomu, aby žáci lépe rozuměli různým vědeckým konceptům a procesům. S touto aparaturou by se Marie ráda věnovala zejména úlohám ve kterých by žáci analyzovali přítomnost esenciálních olejů v různých přírodních produktech. Dále by se zaměřila na potvrzení hypotéz o významu mikroorganismů jako bioproducentů kyseliny ethanové, případně ethanolu. Z fyzikálního hlediska by zde žáci mohli provádět například měření teploty varu v závislosti na složení roztoku. Nabízí se i propojení s jinými předměty, například pracovní výchovou, kdy by žáci mohli vyrábět například esenciální oleje do vonných lampiček nebo parfémů.

Pomůcky na kyanotypii

Šárka Nováková, která na ZŠ Žižkov v Kutné Hoře učí chemii, by ráda s dětmi provedla kyanotypii a Van Dyke Brownprint pro fotografie katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedleci u Kutné Hory, neboť si v letošním roce připomínáme 300 let od úmrtí Jana Blažeje Santini‐⁠Aichela (1677–1723), českého architekta italského původu působícího v Čechách a na Moravě v první čtvrtině 18. století. Architekta s výjimečným postavením ve vývoji evropské barokní architektury. Následovala by výstava těchto fotografií v naší škole pro rodiče našich žáků, ale i pro širokou veřejnost. Jednalo by se o takové vánoční setkání s výstavou. Budova naší školy je zároveň v blízkosti dalšího architektonického skvostu a tou je Chrám sv. Barbory. A tak by mohlo následovat další využití fotografií této památky. Fotografie, by mohly dále sloužit k propagaci našeho města a památek UNESCO pro zahraniční turisty, ale i tuzemským návštěvníkům. UV lampa, která by byla nutná zakoupit, by sloužila i pro předvedení pokusů luminiscence pro žáky naší školy. Tyto pokusy zde neděláme, neboť nemáme vhodné vybavení.

Sady chemikálií pro práci v mikroměřítku

Veronika Krejčová vyučuje chemii na Gymnáziu v České Lípě, ráda by do své praxe přenesla nápady z chemického centra, do kterého dochází od ledna 2023. Nadchla ji metoda “chemie na obalu” a ráda by pro své žáky připravila pracovní listy a sady chemikálií pro práci v mikroměřítku, malé množství chemikálií v nízkých koncentracích v Bralenkách umožní bezpečně pracovat všem ve třídě bez velké spotřeby chemikálií a bez časové náročnosti úklidu. Od toho si Veronika slibuje větší motivaci studentů ke studiu chemie. Tato aktivní forma výuky by jejím žákům pomohla si vykládané jevy vizualizovat přímo v lavici a tím si učivo lépe zapamatovat. Plánuje tímto způsobem žákům přiblížit téma “Kyseliny a zásady”, “Elektrolýza”, “Sloučeniny železa” a spoustu dalších. Pro tuto na provoz relativně finančně nenáročnou metodu potřebuje ovšem počáteční investici do nákupu materiálu a úložných boxů na tvorbu sad, které budou obsahovat Bralenky s roztoky látek potřebných pro provedení reakcí, Eppendorfovy zkumavky pro distribuci pevných látek, pracovní list v prospektovém obalu a další pomůcky dle charakteru zadané práce. Tyto sady budou vhodné i pro popularizační akce a pro akce mimo školu, například při učení venku.

Chemikálie pro výuku chemie i v kroužku Malý bádálek

Jana Lišková vyučuje chemii, fyziku a matematiku na ZŠ ve Vinařicích u Kladna. Se svými žáky ráda experimentuje a věří, že právě experimenty dokáží žáky pro chemii více nadchnout. Kromě klasických a ověřených školních pokusů chce do výuky zařadit i méně tradiční experimenty např. z oblasti chemiluminiscence a fluorescence, k tomu ji však chybí potřebné chemikálie a vybavení. Mimo výuky vede kroužek Malý Bádálek, ve kterém se snaží žáky 4. a 5. ročníku nadchnout pro vědu obecně, nejen pro chemii. Spojuje zde chemické, fyzikální a biologické experimenty, využívá přirozené zvídavosti dětí a používá badatelský přístup. Každý rok si absolventi kroužku připravují představení pro děti ze ŠD a pro rodiče, které předvádějí na závěrečné Školní akademii.

Přenosné chemické sady vhodné i pro mladší děti

Klára Helánová učí chemii na ZŠ Jaroměřice i na blízké ZŠ Horní Štěpánov, neboť v regionu je velký nedostatek učitelů chemie. ZŠ Horní Štěpánov je malá venkovská škola se spojenými třídami, která nemá vůbec žádné laboratorní vybavení a výuka chemie zde dosud probíhala pouze formou teorie. Na ZŠ Jaroměřice je k dispozici přírodovědná učebna se základním vybavením. Klára Helánová by si přála pořídit základní laboratorní vybavení v přenosných kufřících, které by žákům na ZŠ Horní Štěpánov umožnilo aktivně provádět jednoduché laboratorní práce včetně badatelských úkolů, které žáky aktivně vtahují do zkoumání světa přírody a jsou pro ně skvělou motivací pro další vědecké směřování. Současně by bylo cíleně pořízeno primárně plastové, nerozbitné nádobí, které by kromě snadného přenosu umožnilo také využití sad pro práci s dětmi mladšího školního věku na obou základních školách v rámci volnočasových klubů nebo projektových dní. Pro práci s dětmi prvního stupně by byly voleny atraktivní a bezpečné experimenty s potravinářskými barvivy, sodou, octem, fluorescencí a podobně.

Zázemí chemické laboratoře pro výuku i kroužky se science tematikou

Eva Čermáková vyučuje na ZŠ Bakalovo nábřeží v Brně chemii, přírodopis a vede kroužek “Nebojíme se chemie”, ve školní družině také probíhá kroužek “Věda nás baví” a potřebuje vybavit laboratoř pomůckami a chemikáliemi pro badatelskou výuku i pro přípravu na soutěž “Mladý chemik” a “Chemická olympiáda”, v nichž dosahují jejich žáci díky mimořádné přípravě vynikajících výsledků. Aby mohli takto podporovat další mladé nadané a hlavně nadšené možná budoucí vědce, potřebují doplnit a dobudovat zázemí chemické laboratoře chemikáliemi a pomůckami. Kromě žáků ve výuce, kde je badatelsko-praktický způsob výuky základní didaktickou formou, je zapojeno do kroužků se science tematikou dalších asi 50 žáků napříč ročníky. Podpora projektu by pomohla ke zkvalitňování ped. procesu v chemii a dalších přírodovědných předmětech.

Chemické boxy s nádobím a pomůckami

Kateřina Dvořáková učí chemii na ZŠ v Praze. Učebna chemie není zcela zařízena a Kateřina by ráda, aby pokusy prováděli její žáci. Vzhledem k jejich bezpečnosti by tak ráda pořídila do školy chemické boxy, ve kterých by žáci měli základní chemické nádobí a pomůcky (z plastu), se kterými by pracovali. Kateřina věří, že když si žáci reakce vyzkouší sami, spíše je zaujmou a nadchnou pro následující roky studia, už nejen na základní škole. Kateřina by ráda doplnila hodiny o prvky badatelského vyučování, které by se opíraly o jednoduché experimenty a tvorbu hypotéz ze strany žáků (v nejbližším časovém horizontu je čeká dlouhodobý projekt na téma Voda, kde se budou žáci zamýšlet nad řešením nedostatku (pitné) vody v některých místech na Zemi v blízké budoucnosti, bylo by skvělé doplnit projekt o filtraci a sedimentaci). Méně křehké plastové nádobí by jí dodalo odvahu pustit se do těchto aktivit se všemi žáky, které učí, a posilovat tak jejich kompetenci k učení, nadšení pro chemii, porozumění fungování světa a jemnou motoriku.

Základní laboratorní vybavení pro studium vody a půdy

Gabriela Blaivie Helmichová učí prvním rokem chemii na malotřídní ZŠ Jurta v Děčíně-Nebočadech, kde se vychází mimo jiné z principu, že jsme součástí přírody, respektujeme ji a chráníme. Jejím cílem je zatraktivňovat výuku chemie prostřednictvím zajímavých experimentů a podněcovat zájem a zvídavost žáků. Má bohaté zkušenosti z práce na základních školách v Londýně, kde praktická výuka chemie převyšovala tu teoretickou, a tímto způsobem (“hands on”) by ráda vedla své hodiny. Plánuje získat základní vybavení pro žáky v laboratoři na její škole pro praktickou výuku, ale zároveň také pro realizaci dvou “ekoprojektů” v rámci kombinované výuky. První projekt se zaměřuje na rozbor vody ve školním jezírku, což pomůže žákům lépe porozumět životnímu prostředí a vodnímu cyklu. Druhý projekt se týká rychlosti rozkladu  “biodegradabilních” produktů, což zvýší povědomí o ekologické udržitelnosti a vlivu našich spotřebitelských návyků na planetu. Očekává, že tento projekt zvýší zájem žáků o chemii a ekologii, podpoří praktický přístup ve výuce, rozšíří povědomí o životním prostředí a bude mít pozitivní dopad na žáky, školu i komunitu.

Vybavení pro biochemické pokusy s potravinami a kosmetikou

Hana Žlebková učí chemii na gymnáziu v Hustopečích. Jelikož jsou potravinářství a kosmetický průmysl všeobecně blízké pro každého, chtěla by se studenty provádět jednoduché pokusy s biochemickými látkami (sacharidy, lipidy, bílkoviny, vitamíny, barviva, tenzidy), zkoumat jejich typické vlastnosti, ale také dokazovat jejich výskyt v běžné dostupných potravinách, nápojích, hygienických a kosmetických přípravcích. Je přesvědčena, že kvalitní laboratorní pomůcky a sklo jí pomohou, aby studenty ještě více nadchla pro chemii.

Speciální povrchová pH elektroda, vzorky rudních minerálů, kovů a slitin

Věra Filipská učí na SŠ grafické v Brně chemii a analýzu materiálů, které se používají v polygrafii. Základním tiskovým materiálem je samozřejmě papír. pH povrchu papíru má zásadní význam při zasychání tiskových barev a k jeho stanovení je potřeba speciální povrchová elektroda. V současnosti mohou studenti měřit pH pouze z výluhu. Povrchová elektroda by zásadně rozšířila možnosti školní laboratoře představit studentům další praktickou zkoušku, při které by si mohli osvojit testování chemických vlastností tiskových papírů, které se používají ve školní tiskárně. Dále by ráda založila sbírku rudních minerálů, kovů a slitin, která by sloužila pro výuku kovových materiálů. Cílem je, aby si studenti mohli na vzorky sáhnout a dále propojit anorganickou chemii s odbornými polygrafickými předměty.

Nové byrety pro badatelský kroužek

Martina Kohutová učí na bilingvním Slovanském gymnáziu v Olomouci. Pro studenty založila badatelský přírodovědný kroužek, který pracuje se znalostmi a dovednostmi z chemie, biologie, fyziky a matematiky. Ráda by, aby měli studenti přesnější výsledky a proto by potřebovala do laboratoře nové byrety. Zároveň se snaží propojit práci studentů nižšího a vyššího gymnázia u soutěžních a badatelských projektů (olympiády, soustředění, soutěže). Velmi často také samostatně, nebo se studenty vyráží za žáky základních a mateřských škol. Žáci jsou nadšení, a to co se naučí je poté pro ně bonusem. Bohužel ne každá škola má k dispozici chemickou laboratoř, proto se musí pomůcky nebo chemikálie vozit se sebou. Což může být někdy komplikované, takže by jí v tom pomohl organizační box, do kterého si bude moct vše pěkně uložit. Zároveň má paní profesorka možnost vyučovat v krásné venkovní přírodní učebně, u které je vybudované umělé jezírko s kapry koi. Studenti dlouhodobě monitorují vodu v jezírku a následně vyhodnocují, jak je potřeba se o vzácné kapry starat, aby jim nic nechybělo, analýzu by jim ulehčil nový kufřík s pokusy, který sebou mohou vzít na své badatelské cesty.

Finalamenty a magnety pro výrobu stavebnic a kalotových modelů

Jitka Raková učí chemii na gymnáziu v České Lípě. Teoretické hodiny chemie by ráda zpestřila činnostním učením. Ráda by do svých hodin aplikovala úlohy z projektu HomeLab PřF UK, k tomu by potřebovala vytisknout sady periodických soustav prvků, sady jednotlivých stavebních částí DNA a RNA a kalotové modely. Každý žák dostane vždy svoji sadu modelů či stavebnice a bude s nimi v průběhu vyučovací hodiny pracovat na zadaných úlohách. Názorné učební pomůcky přibližují reálnou podstatu věcí, obohacují představy žáků a konkretizují abstraktní systém pojmů, proto jsou nezbytnou součástí při výuce všech předmětů. V přírodovědných předmětech, jejichž podstata je z velké části založena na teoretických a často abstraktních poznatcích, mají modely často nenahraditelnou úlohu. Názornost umožňuje vytváření konkrétních a jasných představ ve vědomí žáků a na jejich základě pak probíhá zpracování učiva na pojmové úrovni. Tyto konkrétní představy vytvořené žákem se poté lépe pamětně fixují a umožňují tak kvalitní osvojení učiva. Toho chce paní učitelka výuky pomocí modelů dosáhnout.

Vybavení pro efektní pokusy na chemický kroužek

Jan Hruška učí chemii na Gymnáziu v Bílovci. Každý pátek po vyučování vede chemický kroužek, který je určen pro studenty 1.a 2. ročníků vyššího gymnázia a kvinty a sexty víceletého gymnázia. Rád se studenty provádí zajímavé a efektní pokusy, ale také pokusy doplňující učivo. Věří, že studenti díky pokusům ještě více odhalí kouzlo chemie a půjdou chemii studovat i na VŠ. V letošním roce by chtěl studenty seznámit s titracemi, zabývat se hořením, objasnit principy analytické chemie, prozkoumat sloučeniny manganu a dalších kovů apod. K tomu ale potřebuje dostatečné množství kvalitního laboratorního skla a dalších pomůcek.

Laboratorní boxy se základními pomůckami a laboratorním sklem

Kristýna Šedá učí chemii na ZŠ v Brně-Žebětíně druhým rokem. V roce 2020 byla otevřena přístavba 2. stupně. Chybí jí tudíž dostatečné materiálové vybavení pro žákovské laboratorní práce a pokusy. Ráda by zatraktivnila výuku chemie zařazením žákovských laboratorních úloh a pokusů. Současně doufá ve zlepšení praktických dovedností u žáků. Chtěla by sestavit 15 laboratorních boxů se základními pomůckami a laboratorním sklem. Kromě hodin chemie by chtěla boxy využít i pro přírodovědný kroužek. Mezi laboratorní práce by zařadila přípravu směsí, některé dělící metody (filtrace, chromatografie, sublimace), zjišťování vlastností látek, měření pH, vlastnosti organických látek (důkaz monosacharidů, vlastnosti bílkovin, důkaz tuků), vlastnosti kyslíku a oxidu uhličitého, pokusy s povrchovým napětím vody, neutralizace.

Základní pomůcky pro laboratorní práce

Linda Šturmová je učitelkou na 2. stupni ZŠ v Jablonci nad Jizerou v Krkonoších. Jedná se o malou vesnickou spádovou školu se 140 žáky. Ve škole chybí základní chemické vybavení pro laboratorní práce žáků. Linda má svou práci moc ráda (studovala SPŠ chemickou a poté PF UJEP biologie – chemie) a proto by chtěla žáky přesvědčit, že se chemie bát nemusí a že je může bavit jako ji. Své hodiny stále doplňuje a aktualizuje novými poznatky. Účastní se dalšího vzdělávání, seminářů i webinářů a sbírá inspiraci pro výrobu svých pomůcek (nyní např. 4x Člověče nezlob se – prvky, oxidy + sulfidy + halogenidy, kyseliny + hydroxidy, soli; chemická trimina na organiku i anorganiku, dřevěné kostičky a staré kartičky z her po svých dětech popsané názvy a vzorci aj.). Jejím přáním je, aby na její hodiny žáci vzpomínali a snadno si učivo zapamatovali tím, že si látku sami prakticky vyzkouší a procvičí.

Přenosné boxy pro práci v přírodě a bezdrátové senzory pro měření v terénu

Martina Doubravová učí chemii a biologii na ZŠ Vojtěcha Martínka v Brušperku. Kromě klasické výuky se věnuje žákům, kteří mají zájem o přírodní vědy. Vede na škole 2 kroužky: Mladé přírodovědce2 a Základy experimentování. Základní vybavení ve škole je dostačující, ale využít vědu v přírodě by žáci uvítali více. Nejprve by chtěla vyzkoušet různé pokusy v přírodě v menších skupinách dětí a to ve volnočasových kroužcích. Pokud by se její plány zdařily, přenesla by různá témata z klasických hodin také do přírody. Pro tyto volnočasové aktivity by potřebovala pořídit přenosné boxy s vybavením do terénu a některé bezdrátové senzory pro měření v terénu. Nadšeným žákům, kteří do kroužku v odpoledních hodinách dochází, by chtěla ukázat, jak lze propojit znalosti ze školy přímo v terénu. Pro tyto účely by potřebovala koupit a vybavit přenosné boxy (popř. batohy) s vybavením do přírody a některé vybrané bezdrátové senzory na měření v terénu. Některé pomůcky si chce vyrobit s dětmi samostatně např. síťky na hmyz či do vody, ale mnohé by potřebovala zakoupit. Věří, že práce v přírodě děti oslní daleko více než v klasické třídě.

Chemický Starter-Pack na jednoduché pokusy

Tereza Lengálová je učitelkou chemie na malé ZŠ v Šakvicích, na které byl po několika letech obnoven druhý stupeň. Dřívější roky byla škola v Šakvicích malotřídní, později zde byl pouze stupeň první. Od letošního roku se už škola může pyšnit všemi devíti ročníky. Co ale bohužel šakvické škole chybí? Jsou to některé pomůcky pro nově obnovený druhý stupeň a tedy i ty chemické. Paní učitelka by ráda se svými studenty dělala základní pokusy, pomocí kterých si budou moci chemii prakticky vyzkoušet a díky tomu získané teoretické poznatky lépe upevnit. Pro žáky by proto vytvořila chemický Starter-Pack se základním chemickým sklem.

Vybavení pro zkoumání luminiscence a zajímavých materiálů

Šárka Kostková učí pátým rokem chemii na CMG a ZŠ v Prostějově. Do výuky pravidelně zařazuje žákovské experimenty, a to i v základních hodinách, nejen v laboratorním cvičení. Zkouší neotřelé experimenty, žákům představuje zajímavé materiály a pracuje s interdisciplinárními tématy. Za příspěvek by pořídila UV lampy a chemikálie pro luminiscenční experimenty. Dále také zajímavé materiály (nejen) pro výuku o kovech, například nízkoteplotní slitiny, kov s tvarovou pamětí či magnetickou kapalinu. Chemikálie a pomůcky nevybírá náhodně, jejich vhodnost má ověřenu z programů, které v letníc měsících realizuje v Pevnosti poznání v Olomouci.

Vybavení pro oddělení dvou kapalin procesem destilace

David Trokšiar je učitelem chemie na ZŠ v Milíně. Jedním z cílů jeho výuky je schopnost žáků vytvořit si vlastní hypotézu a připravit experiment, který ji ověřuje. Tento přístup by rád zvolil i při výuce směsí, respektive oddělování složek směsí, kde si žáci mohou vyzkoušet všechny dostupné druhy oddělování směsí kromě destilace. Rád by žákům zprostředkoval možnost vyzkoušet si destilaci směsi (vína) na ethanol a vodu. Věří, že s dostatečným počtem sad pro destilace vtáhne žáky ještě více do výuky chemie a bude rozvíjet jejich dovednosti v laboratoři. Vzhledem k tomu, že má k dispozici některé součásti aparatury, žádá jen chybějící části.

Vybavení pro chemické experimenty

Hana Černá vystudovala biochemii na Masarykově univerzitě a poté pracovala na Mendelově univerzitě. Zde měla možnost vyučovat některé předměty a přišla na to, že ji učení mladých lidí baví více než práce v laboratoři. Po mateřské dovolené se rozhodla pro změnu kariéry a začala učit chemii na základní škole. Brzo zjistila, že chemie na základních školách nepatří mezi zrovna oblíbené předměty. Nejinak je tomu i na ZŠ náměstí Svornosti v Brně. Dle názoru žadatele by ke zlepšení situace přispěla, kromě kompletní rekonstrukce místní laboratoře, i možnost provádět více chemických experimentů ve výuce, které jsou mezi žáky velmi oblíbené. Na škole však v současnosti chybí některé chemikálie pro základní pokusy – např. plamenové zkoušky ( ionty alkalických kovů a kovů alkalických zemin), reakce alkalických kovů s vodou ( sodík), sublimace ( naftalen), plastická síra (prášková síra), Chemikova zahrádka, Modrá baňka (methylenová modř) atd. Kromě základních chemikálií by byly z grantu zakoupeny i chemikálie pro netradiční chemické pokusy – z oboru molekulární gastronomie tzv. sferifikace ( laktát vápenatý, alginát sodný), vytváření slizů ( borax), Horký led (octan sodný), Chemikova svíčka (octan vápenatý), Oheň z lékárny ( glycerol), fantastické Gallium atd. Tyto pokusy by pak byly prováděny podle možností ve výuce chemie či v rámci semináře zaměřeného na přírodní vědy, který je určen pro žáky devátých tříd.

Vybavení pro analýzu vody, kyselost látek nebo detekci látek pod UV lampou

Hana Procházková je učitelkou biologie a chemie na Gymnáziu Křenová v Brně. Od chvíle, kdy začala učit ji velmi baví zapojovat do výuky propojení mezi biologií a chemií. Ráda by pro studenty všech ročníků pravidelně pořádala mezioborové projekty. Jedním z projektů je voda, kterou by studenti chemicky a fyzikálně analyzovali a zkoumali souvislost mezi vlastnostmi vody a organismy, kteří v ní žijí. Na to by potřebovala pořídit přístroje pro analýzu, jako je pH metr, teploměr, sadu na zjištění tvrdosti vody a refraktometr. pH metr by také studenti využili v projektu zjištění kyselosti a zásaditosti chemických látek a potravin. Dále by chtěla pořídit UV svítilny, které by byly využity v rámci chemie pro detekci léčiv, detekci fluorescence uranového skla a fluoreskujících látek v potravinách. Dále by svítilny byly využity v rámci biologie pro detekci fluorescence chlorofylu a také pro snímání otisků prstů.

Máte další dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat na adrese bezvachemie@experientia.cz