Nadace Experientia od roku 2020 ve spolupráci s Českou chemickou společností nově podpoří prestižní Cenu Rudolfa Lukeše. “Shodli jsme se nejen na tom, že se od letoška budeme na ceně podílet, ale také na tom, že navýšíme osobní prémii laureátů z 50 na 100 000 Kč,” řekla zakladatelka Nadace Experientia Hana Dvořáková s tím, že podpora elitních vědců z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie je zcela v souladu s posláním Nadace.

Cenu Rudolfa Lukeše uděluje již 8 let Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech.

“Z nové spolupráce máme velikou radost. Hlavním účelem ceny je zviditelnění nejlepších vědeckých osobností a jejich úspěchů a tím i zvýšení motivace vědecké obce k dosahování excelence. Věříme, že i ve zviditelnění ceny nám může Nadace Experientia pomoci,” říká předseda Odborné skupiny organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické Jan Hlaváč.

O Cenu Rudolfa Lukeše se může přihlásit vědec či vědkyně bez věkového omezení, který/která působí na některém z českých pracovišť a do soutěže předloží soubor prací za posledních 5 let vzniklý na českém pracovišti. Přihláška se podává v anglickém jazyce jako pdf soubor zaslaný elektronicky na sekretariát ČSCH (chem.spol@csvts.cz). Uzávěrka přihlášek je letos vzhledem k epidemii COVID-19 posunuta na 30. dubna.

Vítěze ceny vybírá nezávislá mezinárodní výběrová komise, jejíž aktuální složení je uvedeno na webových stránkách ČSCH. Konečné rozhodnutí o vítězi vydává Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické na základě návrhu mezinárodní komise schváleného Nadací Experientia nejpozději do 30. července.

Mezi dosavadní laureáty ceny patří prof. Ing. Michal Hocek, DSc. (PřF UK Praha), RNDr. Ivo Starý, CSc. (ÚOCHB AV ČR), prof. RNDr. Jana Roithová, Ph.D. (PřF UK Praha), prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. (PřF UK Praha), Mgr. Filip Teplý, Ph.D. (ÚOCHB AV ČR ), prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.(PřF MU Brno), prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (PřF UK Praha) či Dr. Detlef Schröder (ÚOCHB AV ČR).