Pokud se vám tento email nezobrazuje správně, zobrazte si ho na webu kliknutím na tento odkaz
Logo Nadace Experientia 2020
Logo Nadace Experientia 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,


v tomto newsletteru vás seznámíme s vědcem doc. Pavlem Jelínkem, čerstvým laureátem prestižní Ceny Rudolfa Lukeše, kterou od roku 2020 ve spolupráci s Českou společností chemickou Nadace Experientia nově podporuje, a to osobní prémií pro laureáty ve výši 100 tisíc korun. S radostí také vyhlašujeme další ročník našich dvou soutěží. Do 15. března 2021 můžete podávat své projekty do soutěže o stipendia na roční zahraniční stáže na nejlepších světových univerzitách či, pokud jste již zahraniční stáž absolvovali, můžete do stejného data žádat o náš tříletý start-up grant pro vznik vlastní výzkumné skupiny. Celková výše podpory včetně účasti hostitelské instituce činí 2,7 milionu korun ročně. Podmínkou je pouze projekt v oboru organické, bioorganické či medicinální chemie a věk do 35 let (u zahraničních stáží) či podmínka max. 5 let od ukončení Ph.D. studia (u start-up grantů).

Logo Nadace Experientia 2020 Logo Nadace Experientia 2020
Logo Nadace Experientia 2020

Seznamte se s čerstvým laureátem Ceny Rudolfa Lukeše pro rok 2020

Laureátem Ceny Rudolfa Lukeše pro rok 2020 se stal doc. Pavel Jelínek z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Jaké uplatnění nacházejí techniky rastrovací mikroskopie vyvíjené Pavlem Jelínkem v organické chemii? To i mnohem víc se dozvíte v našem videu.

Cenu Rudolfa Lukeše uděluje Česká společnost chemická ve spolupráci s Nadací Experientia za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech. Nadace Experientia podporuje Cenu Rudolfa Lukeše od roku 2020, a to osobní prémií pro laureáty ve výši 100 000 Kč. Více o Ceně Rudolfa Lukeše najdete na webu.

Logo Nadace Experientia 2020 Logo Nadace Experientia 2020
Logo Nadace Experientia 2020

Chcete rozjet vlastní výzkumnou skupinu? Požádejte o start-up grant

„Díky start-up grantu Nadace Experientia se mohu začít svobodně a na vlastní zodpovědnost věnovat vlastním výzkumným tématům,“ říká Petr Kovaříček, který v lednu 2021 založí na VŠCHT v Praze výzkumnou skupinu zaměřenou na vývoj nových katalyzátorů. Bude to už druhá výzkumná skupina podpořená start-up grantem naší nadace. Pokud jste se stejně jako Petr vrátili ze zahraniční postdoktorandské stáže a uvažujete o založení vlastní vědecké skupiny zde v ČR, požádejte o náš start-up grant do 15. března 2021. Start-up granty jsou určeny mladým začínajícím vědcům (do 5 let od ukončení Ph.D. studia), kteří podají do soutěže originální projekt v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie. Výzkumná skupina bude podpořena celkovou částkou 2,7 milionu korun ročně (včetně příspěvku od hostitelské instituce), a to po dobu tří let. Pracoviště a vybavení laboratoří výzkumné skupině poskytne hostitelská instituce.

Logo Nadace Experientia 2020 Logo Nadace Experientia 2020
Logo Nadace Experientia 2020

Vycestujte na roční stáž na světovou univerzitu dle vlastního výběru

Je vám méně než 35 let, máte, anebo brzy budete mít ukončené Ph.D. studium a zároveň se ve svém výzkumu věnujete organické, bioorganické nebo medicinální chemii? Využijte šanci vycestovat díky Nadaci Experientia na roční zahraniční stáž na univerzitu kdekoliv ve světě dle vašeho vlastního výběru! Uzávěrka přihlášek do devátého ročníku soutěže je 15. března 2021. Neváhejte, vymyslete originální projekt, kontaktujte své vysněné pracoviště a rozšiřte řadu mladých vědkyň a vědců, kteří díky stipendiu od Nadace Experientia bádají po celém světě.

Logo Nadace Experientia 2020 Logo Nadace Experientia 2020
Logo Nadace Experientia 2020

Krátce ze života nadace

  • Manželé Dvořákovi, zakladatelé Nadace Experientia, převzali 23. září od primátora Prahy Zdeňka Hřiba čestné občanství hlavního města Prahy.

  • U příležitosti Dne české státnosti byli manželé Dvořákovi předsedou Senátu Parlamentu ČR Milošem Vystrčilem vyznamenáni stříbrnou medailí za nezištnou podporu mladých vědeckých talentů. Slavnostní udílení proběhlo 25. září ve Valdštejnském paláci. Ceremoniál můžete zhlédnout ze záznamu ČT.

  • Náš stipendista z roku 2014 Tomáš Šolomek, který aktuálně vede vlastní výzkumnou skupinu ve švýcarské Basileji, získal ERC Starting grant! Je to vůbec první ERC grant, který má za sebou stopu Nadace Experientia.

  • Správní radu Nadace Experientia nově posílil doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D., významný český ekonom z institutu CERGE-EI. Jeho rolí ve správní radě bude především pomoc s nastavením investiční strategie Nadace Experientia.

Logo Nadace Experientia 2020 Logo Nadace Experientia 2020
Logo Nadace Experientia 2020 Logo Nadace Experientia 2020

Nadace v číslech

8 let

Nadace Experienta vznikla před 8 lety z iniciativy manželů Hany a Dalimila Dvořákových. Hana Dvořáková spolupracovala s profesorem Antonínem Holým a má podíl na licenčních poplatcích za antivirové látky vyvinuté na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

26 milionů

Nadace Experientia už udělila stipendia v celkové výši 26 milionů Kč. Podpořit ji můžete i vy: finanční dar v jakékoli výši je možno poskytnout prostřednictvím našeho widgetu.

17 vědců

Už celkem 15 mladých vědkyň a vědců díky nám vycestovalo na roční studijní stáž na prestižní zahraniční univerzitu dle svého výběru a 2 založili vlastní výzkumnou skupinu v ČR.

Rozšiřte řadu našich nadějných vědců
Logo Nadace Experientia 2020 Logo Nadace Experientia 2020
Logo Nadace Experientia 2020 Logo Nadace Experientia 2020

Newsletter

Nezapomeňte se přihlásit k odběru tohoto newsletteru, aby vám neunikla žádná důležitá informace týkající se nadačních příspěvků.

Chci další newsletter
Logo Nadace Experientia 2020 Logo Nadace Experientia 2020

Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6

Pokud už nechcete dostávat zprávy od Nadace Experientia, odhlaste se prosím zde.