Via Chimica - online přihláška

1. Vaše identifikační údaje
Jméno je povinné!
Příjmení je povinné!
Datum narození je povinné!
Emailová adresa je povinná!
Název vysoké školy je povinný!
Název oboru je povinný!
2. Název vaší práce
Název práce je povinný!
3. Abstrakt vaší výzkumné práce v PDF

(v rozsahu 1 normostrany)

Není vybrán žádný soubor!
4. Vaše originální výzkumná práce v PDF

(může to být odborný článek, popř. bakalářská práce, studentská práce či studie vytvořená výhradně pro účely ceny)

Není vybrán žádný soubor!
5. Popularizační text vycházející z přiložené originální práce v PDF

(1-2 normostrany; text by měl by být napsán, jako kdyby byl určen například do časopisu Vesmír)

Není vybrán žádný soubor!
6. Naskenované vyjádření školitele práce v PDF

(naskenované pdf vyjádření školitele práce s vlastnoručním podpisem školitele dokládající podíl studenta na výzkumné práci. Vyjádření by mělo obsahovat: zhodnocení podílu studenta na návrhu a koncepci práce, na získávání a analýze výsledků a vyjádření, zda student provedl samostatně kritické zhodnocení a utřídění získaných výsledků.)

Není vybrán žádný soubor!
Prosíme, potvrďte souhlas s podmínkami.