Bezva chemie - online přihláška

(vyplňuje učitel/ka)

Údaje o mně

Jméno je povinné!
Příjmení je povinné!
Emailová adresa je povinná!

V jaké kategorii žádám?

Prosíme, vyberte kategorii!

Co žádám?

(neuvádějte prosím seznam položek, ale obecnou charakteristiku, 5-10 slov)

např. vybavení pro práci s kapalným dusíkem

Toto pole je povinné!

Proč žádám?

(prosíme, napište motivační dopis pro udělení příspěvku na zatraktivnění výuky chemie, ve 3. osobě jednotného čísla, tak, abychom jej mohli použít pro účely zveřejnění, maximálně 10 vět, cca 1500 znaků)

např. Eva Nováková učí chemii na SŠ v Brně, ráda se studenty experimentuje, ale aktuálně jí při výuce chybí laboratorní sklo. Ráda by se studenty dělala pokusy s kapalným dusíkem, věří, že s kvalitním laboratorním sklem by studenty mohla skrze nové pokusy více zaujmout.

Toto pole je povinné!

Jak naložím s grantem 10 000 Kč?

(seznam jednotlivých položek s cenou, včetně jejich součtu, do max. souhrnné výše 10 000 Kč, a u přístrojů či komerčních sad je nutné připojit i odkaz)

Toto pole je povinné!

Údaje o mé škole

Název školy je povinný!
Adresa školy je povinná!
Emailová adresa vedení školy je povinná!
Prosíme, potvrďte souhlas s podmínkami.