V pondělí 17. června 2019 byla v rámci EXPERIENTIA DAY odtajněna jména letošních stipendistů, které čeká roční stáž na instituci dle vlastního výběru. Nadace Experientia, která akci pořádala, podporuje českou vědu již 5 let. Do světa dosud vyslala 11 mladých chemiků a na jejich podporu vyčlenila již více než 16 milionů korun.

Stipendisty se letošní rok stali Eva Bednářová a Rafael Navrátil, přičemž oba jsou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Historicky první stipendistka Eva Bednářová, která se věnuje chemoterapeutikám, vycestuje na Columbia University v New Yorku. „Tuto univerzitu jsem si vybrala pro její vysokou kvalitu a samozřejmě mě také zaujal výzkum skupiny profesora Tomislava Rovise, jejíž součástí bych se měla stát. Mám z toho velkou radost, zároveň ale cítím velkou zodpovědnost tuto příležitost nepromarnit,“ uvedla Eva Bednářová.

Rafael Navrátil zamíří na Scripps Research Institute do San Diega. „Budu pracovat ve skupině profesora Phila Barana. Scripps je jedno z nejlepších vědeckých pracovišť na světě, ale primárně jsem si ho vybral právě kvůli výzkumu profesora Barana, který je v současnosti jednou z vůdčích postav organické chemie,“ dodává Rafael Navrátil, který se zabývá projektem vývoje nových metod a reakcí organické syntézy.

Kromě zveřejnění jmen letošních stipendistů se v rámci akce uskutečnilo i setkání alumni a také přednáška Tomáše Slaniny z ÚOCHB AV ČR na téma My Experience with Light-Driven Chemistry. Na setkání také představil propagační video spot své výzkumné skupiny Ondřej Baszczyňský. Ten obdržel od Nadace Experientia start-up grant, který se uděluje od loňského roku. Jak zmínila na setkání Irena G. Stará, předsedkyně správní rady nadace, díky podpoře vzniklo už 19 článků uveřejněných v prestižních vědeckých časopisech.

Nadace Experientia nabízí mladým výzkumníkům příležitost vycestovat na roční zahraniční pobyt na univerzitu dle vlastního výběru. Výzva se týká mladých vědkyň a vědců do 35 let, kteří mají ukončený nebo téměř ukončený doktorský titul a jejichž výzkum se zaměřuje na obory organické, bioorganické nebo medicinální chemie. Od minulého roku také každý rok rozhoduje o udělení tříletého start-up grantu v celkové hodnotě 2 miliony korun, který umožňuje mladým vědcům s minimálně roční zahraniční zkušeností si na některém vysokoškolském či akademickém pracovišti založit vlastní výzkumnou skupinu.

Za nadací stojí manželé Hana a Dalimil Dvořákovi, oba vynikající chemici, kteří se seznámili při studiu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Hana Dvořáková později spolupracovala na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR s Antonínem Holým na vývoji antivirových látek. Vlastní finanční prostředky obdržené z licenčních poplatků za tyto látky věnují už pět let zpět do výzkumného oboru, odkud pocházejí.

Autor: Vědavýzkum.cz (SA, AV)

Zdroj: Tisková zpráva Nadace Experientia

Zdroj: vedavyzkum.cz

Datum vydání: 18. 6. 2019

Rubrika / pořad: Z domova

Autor: Vědavýzkum.cz