Nadace Experientia už popáté podpořila mladé vědce, kteří díky stipendiím mohou odjet na roční studijní pobyty na prestižní světové univerzity.

Letos příspěvek získali chemici Václav Havel z Masarykovy univerzity a Petr Slavík z VŠCHT.

Václav Havel stráví rok na Columbia University v New Yorku, kde se bude zabývat výzkumem nových opiových analgetik odvozených od alkaloidu mitragyninu, jehož analgetický efekt je výrazně vyšší než u morfinu. Jeho práce tak může přispět k vývoji kvalitnějších preparátů na potírání bolesti.

Petr Slavík odjede na University of York ve Velké Británii. Bude vyvíjet nové heterogenní katalyzátory na bázi nanočástic zakotvených ve funkčních gelech, u kterých lze očekávat praktické využití.

Nadace Experientia podporuje zahraniční studijní pobyty mladých českých vědců s ukončeným doktorským studiem v oblasti organické, bioorganické a medicinální chemie. Zřizovateli jsou manželé Dvořákovi. Hana Dvořáková spolupracovala s Antonínem Holým a má podíl na licenčních poplatcích za antivirové látky vyvinuté na ÚOCHB. Kromě příspěvků zřizovatelů je nadace financována i z darů. Udělila už stipendia v celkové výši 2 170 000 Kč.

Foto autor| Snímek Nadace Experientia

Foto popis| Václav Havel (vlevo) a Petr Slavík (vpravo) obdrželi stipendia na zahraniční pobyty na světových univerzitách.

Zdroj: Vesmír

Datum vydání: 4. 9. 2017

Rubrika / pořad: Zákulisí

Strana / zpráva: 11

Autor: ov