Nadace Experientia nabízí mladým výzkumníkům příležitost vycestovat na roční zahraniční pobyt. Výzva se týká vědců do 35 let s výzkumem v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie s ukončeným, nebo téměř ukončeným doktorským titulem.

Nadace Experientia otevřela výzvu na roční stipendijní pobyty nebo odborné stáže na prestižních zahraničních univerzitách podle vlastního výběru. Výzva směřuje na mladé vědce a vědkyně do 35 let s výzkumem v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie.

K přihlášce je kromě výzkumného projektu zapotřebí přiložit také doporučující dopis od školitele, a především je třeba zvací dopis ze zahraniční univerzity, na kterou zájemce plánuje vyjet.

Uzávěrka přihlášek je 15. března 2018.

Zdroj: vedavyzkum.cz

Datum vydání: 10. 1. 2018

Rubrika / pořad: Granty a dotace

Autor: Vědavýzkum.cz