Nadace Experientia spouští nový projekt start-up grantů určených mladým začínajícím vědcům v oblasti organické, bioorganické a medicinální chemie. Grant by jim měl umožnit založit vlastní výzkumnou skupinu. Přihlášky je možné podávat do 15. září 2018.

Start-up granty jsou určeny pro mladé vědce, kteří za sebou mají minimálně roční pobyt v zahraničí. Jsou poskytovány na dobu tří let a celá výzkumná skupina bude podpořena celkovou částkou dva miliony korun ročně.

Pracoviště a vybavení laboratoří výzkumné skupině poskytne hostitelská instituce.

„Přemýšleli jsme, jakým způsobem můžeme ještě více podpořit českou vědu. Dospěli jsme k názoru, že je potřeba motivovat mladé vědce, kteří se vrátí ze zahraniční postdoktorandské stáže, aby si mohli v České republice založit vlastní skupinu,“ prozradila zakladatelka Nadace Experientia Hana Dvořáková. První výzkumná skupina by měla začít fungovat od 1. ledna 2019.

Kromě nových start-up grantů Nadace Experientia financuje také odborné zahraniční stáže. „Startovací granty by měly mít mnohem větší dosah než náš dosavadní projekt odborných stáží v zahraničí, protože výzkumné skupiny by působily zde v ČR, a to minimálně tři roky, kdy je budeme finančně podporovat. Věříme, že se na tyto výzkumné skupiny budou nabalovat další mladí vědci a další úspěchy české vědy,“ dodává Hana Dvořáková.

Projekty do soutěže o start-up granty lze podávat do 15. září 2018.

Zdroj: vedavyzkum.cz

Datum vydání: 9. 4. 2018

Rubrika / pořad: Granty a dotace

Autor: Vědavýzkum.cz