Nadace Experientia podporuje českou vědu už 5 let. Do světa dosud vyslala 10 mladých chemiků, vybrán byl nedávno i jedenáctý stipendista. Letos navíc spouští nový velký projekt start-up grantů pro mladé vědce, kteří se vrací ze zahraniční stáže a chtějí v České republice založit vlastní výzkumnou skupinu.

Deset excelentních vědců do 35 let z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie už vycestovalo díky podpoře Nadace Experientia na roční stáže na špičková zahraniční vědecká pracoviště – například MIT či Stanford University. Většina ze stipendistů tam dodnes působí a publikuje v prestižních vědeckých časopisech. V pondělí 18. června 2018 byl vyhlášen již jedenáctý stipendista – Lukáš Maier z Masarykovy univerzity. Ten v září vycestuje na roční stáž na Leopold-Franzens-Universität v rakouském Innsbrucku.

Za nadací stojí manželé Hana a Dalimil Dvořákovi, oba vynikající chemici, kteří se seznámili při studiu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Hana Dvořáková později spolupracovala na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR s Antonínem Holým na vývoji antivirových látek. Vlastní finanční prostředky obdržené z licenčních poplatků za tyto látky věnují už pět let zpět do výzkumného oboru, odkud pocházejí. Celková výše podpory Nadace Experiantia mladým chemikům bude i s jedenáctým stipendistou činit 10,1 milionů korun.

Nadace navíc letos vyhlašuje nový velký projekt tříletých start-up grantů pro mladé vědce, kteří se vrátí ze zahraniční stáže a rádi by si založili výzkumnou skupinu v České republice. „Přemýšleli jsme, jakým způsobem můžeme ještě více podpořit českou vědu. Dospěli jsme k názoru, že je potřeba motivovat mladé vědce, kteří se vrátí ze zahraniční postdoktorandské stáže, aby si mohli v České republice založit vlastní skupinu,“ prozradila zakladatelka Nadace Experientia Hana Dvořáková.

První výzkumná skupina by měla začít fungovat od 1. ledna 2019. Start-up granty budou mladým vědcům (do 5 let od ukončení Ph.D. studia), kteří za sebou mají minimálně roční pobyt v zahraničí, poskytovány po dobu tří let. Výzkumná skupina bude podpořena celkovou částkou 2 miliony korun ročně. Pracoviště a vybavení laboratoří výzkumné skupině poskytne hostitelská instituce. Mladí chemici mohou své projekty podávat až do 15. září 2018.

„Jedná se o z naší strany ambiciózní projekt, ale věříme mu. Máme jasnou vizi, pro kterou nám stojí za to do tohoto projektu peníze vložit. Startovací granty by měly mít mnohem větší dosah než náš dosavadní projekt odborných stáží v zahraničí, protože výzkumné skupiny by působili zde v ČR, a to minimálně tři roky, kdy je budeme finančně podporovat. Věříme, že se na tyto výzkumné skupiny budou nabalovat další mladí vědci a další úspěchy české vědy,“ doplnili Dvořákovi.

Zdroj: vedavyzkum.cz

Datum vydání: 29. 6. 2018

Rubrika / pořad: Z domova

Autor: Vědavýzkum.cz