Historicky první start-up grant Nadace Experientia získává mladý vědec Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D. Svoji vlastní výzkumnou skupinu podpořenou po tři roky částkou 2 miliony korun ročně založí již 1. ledna 2019 na půdě Přírodovědecké fakulty UK. V mezinárodně hodnocené soutěži Nadace Experientia uspěl Baszczyňski se svým projektem cíleného doručování biologicky aktivních látek na místo účinku založeného na fosfátových proléčivech.

„Tato fosfátová proléčiva budou obsahovat speciální sekvenci (ligand nebo krátký peptid), která má za úkol rozpoznat místo účinku a selektivně tam doručit léčivo, přičemž uvolnění léčiva bude založeno na okamžitém automatickém sebe-rozložení doručovacího systému. Tím se zaručí uvolnění léčiva pouze v místech interakce systému s cílovým receptorem a výrazně se sníží nežádoucí účinky,“ vysvětlil Ondřej Baszczyňski, který vystudoval organickou chemii na VŠCHT v Praze a následně působil ve skupinách prof. Antonína Holého a dr. Zlatka Janeby na ÚOCHB AV ČR. Absolvoval také roční zahraniční stáž u prof. Pottera na britské University of Bath. Výsledky jeho nezávislého tříletého výzkumu přispějí k poznání procesů nejen v oblasti cílené terapie, ale také v oblasti organické chemie cyklických fosforových intermediátů.

Výzkumná skupina Ondřeje Baszczyňského bude podpořena celkovou částkou 2 miliony korun ročně, přičemž 1,3 milionu korun zaplatí Nadace Experientia a 0,7 milionu korun poskytne Přírodovědecká fakulta UK. „Start-up grant považuji za jedinečnou šanci, jak zahájit vlastní výzkum. Z počátku jsem ani nemohl uvěřit, že to vyšlo právě mně. Už teď vidím, že mě čeká spousta nových dobrodružství.
S Přírodovědeckou fakultou UK nyní spolupracujeme na postupném vybavování laboratoře,“ prozradil Ondřej Baszczyňski.

„Startovací granty by měly mít mnohem větší dosah než náš dosavadní projekt odborných stáží
v zahraničí, protože výzkumné skupiny budou působit zde v ČR, a to minimálně tři roky, kdy je budeme finančně podporovat. Věříme, že se na tyto výzkumné skupiny budou nabalovat další mladí vědci a další úspěchy české vědy,“ doplnili Dvořákovi.

Více informací na www.experientia.cz

Zdroj: natur.cuni.cz

Datum vydání: 29. 10. 2018