Posunout českou vědu na světovou úroveň a třeba i pomoct některému z nadějných tuzemských chemiků k Nobelově ceně. I k tomu je určena finanční podpora ve výši dvě stě milionů korun, kterou věnují manželé Dvořákovi talentům v oblasti chemie. Díky tak vysoké částce jde o jeden z největších filantropických počinů v historii Česka. Hana Dvořáková v minulosti spolupracovala s Antonínem Holým a podílela se na vývoji antivirových látek, z nichž některé dodnes patří mezi nejúčinnější léky proti AIDS. Protože díky tomu dostávala peníze z podílu na licencích, rozhodli se s manželem vrátit získané finance zpět do vědy a založili Nadaci Experientia, jejímž cílem je hledat a podporovat talentované české chemiky. Dvě stě milionů korun bude rozloženo do následujících dvaceti let a umožní českým chemikům buď vycestovat na roční stáž na některou z prestižních světových univerzit, nebo v rámci start-up grantu v Česku založit vlastní výzkumnou skupinu. V minulosti takto nadace pomohla už třinácti talentovaným vědcům, kteří díky tomu absolvovali stáž například na Standsfordské univerzitě, spolupracovali s držitelem Nobelovy ceny za chemii nebo publikovali ve vědeckém časopise Nature. Mnohým z nich se podařilo uplatnit nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí.

Zdroj: radio.cz

Datum vydání: 21. 1. 2020

Autor: Katka Brezovská