Historicky první start-up grant Nadace Experientia získává mladý vědec Ondřej Baszczyňski. Svoji vlastní výzkumnou skupinu podpořenou po tři roky částkou 2 miliony korun ročně založí již 1. ledna 2019 na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

V mezinárodně hodnocené soutěži Nadace Experientia uspěl Baszczyňski se svým projektem cíleného doručování biologicky aktivních látek na místo účinku založeného na fosfátových proléčivech. „Tato fosfátová proléčiva budou obsahovat speciální sekvenci (ligand nebo krátký peptid), která má za úkol rozpoznat místo účinku a selektivně tam doručit léčivo, přičemž uvolnění léčiva bude založeno na okamžitém automatickém sebe-rozložení doručovacího systému. Tím se zaručí uvolnění léčiva pouze v místech interakce systému s cílovým receptorem a výrazně se sníží nežádoucí účinky,“ vysvětlil organický chemik Ondřej Baszczyňski. Výsledky jeho nezávislého tříletého výzkumu přispějí k poznání procesů nejen v oblasti cílené terapie, ale také v oblasti organické chemie cyklických fosforových intermediátů.
Výzkumná skupina Ondřeje Baszczyňského bude podpořena celkovou částkou 2 miliony korun ročně, přičemž 1,3 milionu korun zaplatí Nadace Experientia a 0,7 milionu korun poskytne Přírodovědecká fakulta UK.
Rozhodnutí správní rady Nadace Experientia zdůvodnila její předsedkyně dr. Irena G. Stará: „Projekt dr. Baszczyňského nás zaujal proto, že se zaměřuje na velmi aktuální téma cílené dopravy léčiva do různých tkání či orgánů pomocí tzv. fosfonátového prodrug (prodrug je biologicky neaktivní látka, která se v těle metabolizuje na aktivní léčivo) a detailní studium mechanismu jeho účinku. Prodrug bude vybaven fluorescentní značkou, která umožní jednoduše sledovat jeho distribuci v biologickém médiu spektroskopickými metodami. Hlavní předností navrhovaného systému je jeho značná flexibilita a biokompatibilita.“
Za Nadací Experientia stojí manželé Hana a Dalimil Dvořákovi. Rozhovor s manželi Dvořákovými si můžete přečíst zde. Start-up granty Nadace Experientia jsou určeny mladým začínajícím vědcům v oblasti organické, bioorganické a medicinální chemie. Grant by jim měl umožnit založit vlastní výzkumnou skupinu.

Zdroj: vedavyzkum.cz

Datum vydání: 5.11.2018

Rubrika / pořad: Z domova

Autor: Vědavýzkum.cz