Peníze podle zástupců nadace v příštích 20 letech umožní 40 chemikům strávit rok na prestižních zahraničních univerzitách, nebo pomohou výzkumníkům, kteří se z ciziny už vrátili, založit až 20 výzkumných skupin na tuzemských vědeckých pracovištích.

„Studentům středních a vysokých škol pak chceme nabídnout kurzy a mentory, kteří jim pomohou zorientovat se v různých fázích kariéry,“ řekla ČTK ředitelka nadace Anna Batistová. Pro mladší chemiky by měl vzniknout také web s poradenstvím, podle Batistové se tento projekt možná rozběhne ještě letos.Podpora start-up grantů po zpětné vazbě mladých chemiků

Experientia zatím 16,5 milionu korun podpořila 13 vědců na startu kariéry. Loni na podzim pak podle Dvořákové zjišťovala mezi 70 vědci a vědkyněmi, jaký typ pomoci je pro ně důležitý. „Oba naše stávající programy – jak zahraniční stáže, tak start-up granty – nám z průzkumu vyšly jako zcela stěžejní. Díky zpětné vazbě od mladých chemiků jsme se rozhodli navýšit celkovou částku podpory start-up grantů a také se nově plánujeme zaměřit na vyhledávání a podporu mladších vysokoškolských i středoškolských chemických talentů,“ popsala vědkyně.

Dvořákovi do nadace, která vznikla v roce 2013, vkládají příjmy z licenčních poplatků. Oba se jako začínající vědci potkali v laboratoři. Dalimil Dvořák se chemii věnuje Ústavu organické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), jeho žena pracuje v centrálních laboratořích VŠCHT. Z vědeckých výsledků mají značný zisk, Hana Dvořáková totiž od 80. let pracovala ve skupině Antonína Holého v Ústavu organické chemie a Biochemie Československé akademie věd.

Z jeho laboratoře vzešla řada účinných antivirotik. Dvořáková je spoludržitelkou několika patentů na látky s protivirovými účinky. Ty dnes pomáhají pacientům s HIV/AIDS nebo hepatitidou B. Peníze si ale Dvořákovi nenechávají pro sebe. „K tomu, aby byl člověk šťastný, moc peněz nepotřebuje,“ vysvětlila loni v rozhovoru s ČTK Dvořáková, proč se rozhodli podporovat mladé vědce. Vrací tím peníze tam, odkud přišly.

Zakladatelé nadace Experientia Dalimil a Hana Novákovi Absolventi pražské Vysoké školy chemicko-technologické a vrstevníci Dvořákovi (Hana se narodila 3. dubna 1954, Dalimil 27. ledna stejného roku) spojili výraznou část své kariéry s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd (ÚOCHB). Tam Hana Dvořáková působila v týmu Antonína Holého (1936-2012), jednoho z nejvýznamnějších českých vědců posledních desetiletí, ve kterém vznikla řada látek úspěšně používaných k léčbě virových onemocnění, včetně AIDS.Holý přitom spolu se svými spolupracovníky nejen dokázal vyvinout účinnou látku (a ve spolupráci s kolegy z univerzity v belgické Lovani a americkou farmaceutickou firmou Gilead Sciences je uvést do praxe), ale také dbal o získávání patentů. Díky licenčním poplatkům za patenty patří ÚOCHB k nejbohatším českým vědeckým institucím, mimo jiné ze svých prostředků financoval novou budovu za miliardu korun. Součástí energeticky úsporné stavby jsou zejména moderní laboratoře.Podíl z výnosů patentů získali také Holého kolegové včetně Hany Dvořákové (Dalimil Dvořák působil v ústavu v jiném týmu a s Antonínem Holým se profesně setkal jen okrajově), první peníze jim začaly přicházet na přelomu století. “Nejdříve chodily licenční poplatky z látek proti herpes virům. I když to byly jen malé částky, nám to přišlo úžasné,” vzpomínala Dvořáková, který pracovala v Holého laboratoři mezi roky 1986 a 1995, od té doby působí na VŠCHT.Postupně ale příliv peněz zesílil a manželé Dvořákovi se rozhodli nevyužívat je jen pro sebe, ale jejich prostřednictvím pomáhat jiným. První milion korun věnovali v roce 2006 po povodních Člověku v tísni, to byl ale jen začátek. “Od té doby se datuje naše úzká spolupráce s touto úžasnou neziskovkou. Během mnohaleté spolupráce jsme si ujasnili, že chceme podporovat především vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit,” řekla také vědkyně.Hana a Dalimil Dvořákovi podporovali rovněž Nadaci Via a před sedmi lety založili vlastní nadaci Experientia, která se zaměřuje na stipendia pro mladé vědce z organické, bioorganické a medicinální chemie. “(Naše podpora je určena) na živobytí. Na cestu, ubytování, životní náklady v místě pobytu. Prostředky přímo na vědu, na provoz laboratoře zajišťuje hostitelská instituce. Se stipendiem má člověk mnohem snadnější pozici,” řekl k tomu Dalimil Dvořák, dnes profesor na VŠCHT.”Měli jsme kde bydlet, mohli jsme si dovolit v zimě lyžování ve Francii, v létě provozovat vysokohorskou turistiku v Alpách, to nám ke štěstí stačilo. Netoužili jsme po drahých autech, nejsme ani typy na to, abychom rozjížděli nějaké podnikání. Takže jsme od začátku věděli, že ty peníze nejsme schopni tímto způsobem života zužitkovat,” popsal Dvořák motivaci k filantropii a založení nadace, díky níž mají mladí čeští vědci větší šanci dostat se na špičkové pracoviště.Hana Dvořáková původně uvažovala o kariéře lékařky, na medicíně ale neměla šanci. “To víte, oba rodiče vyloučeni z KSČ – to nebyl úplně nejlepší kádrový předpoklad,” řekla v časopise Vesmír. “K chemii jsem neměla úplně negativní vztah, ale šla jsem tam s tím, že mě stejně po prvním ročníku vyhodí,” vyprávěla Dvořáková, která po škole zakotvila v ÚOCHB, kde také potkala budoucího manžela (kterého chemie naopak fascinovala už od dětství), s nímž má dvě děti.

Zdroj: lidovky.cz

Datum vydání: 21.1.2020

Rubrika / pořad: Domov

Autor: ČTK