Desítky mladých chemiků či výzkumných týmů hodlá podpořit Nadace Experientia. Její zakladatelé, vědci Hana a Dalimil Dvořákovi, do ní vloží 200 milionů korun. Vedle dosavadní podpory stáží a startovacích grantů pro začínající badatele se zaměří i na studenty středních a vysokých škol. Nadace to uvedla na úterní tiskové konferenci.

Peníze podle zástupců nadace v příštích 20 letech umožní 40 chemikům strávit rok na prestižních zahraničních univerzitách, případně pomohou výzkumníkům, kteří se z ciziny už vrátili, založit až 20 výzkumných skupin na tuzemských vědeckých pracovištích.

„Studentům středních a vysokých škol pak chceme nabídnout kurzy a mentory, kteří jim pomohou zorientovat se v různých fázích kariéry,” sdělila ředitelka nadace Anna Batistová. Pro mladší chemiky by měl vzniknout také web s poradenstvím, podle Batistové se tento projekt možná rozběhne ještě letos.

Již takto podpořili 13 vědců

Experientia zatím 16,5 milionu korun podpořila třináct vědců na startu kariéry. Loni na podzim pak podle Dvořákové zjišťovala mezi 70 vědci a vědkyněmi, jaký typ pomoci je pro ně důležitý.

„Oba naše stávající programy – jak zahraniční stáže, tak start-up granty – nám z průzkumu vyšly jako zcela stěžejní. Díky zpětné vazbě od mladých chemiků jsme se rozhodli navýšit celkovou částku podpory start-up grantů a také se nově plánujeme zaměřit na vyhledávání a podporu mladších vysokoškolských i středoškolských chemických talentů,” popsala vědkyně.

Peníze díky výzkumům Antonína Holého

Dvořákovi do nadace, která vznikla v roce 2013, vkládají příjmy z licenčních poplatků. Oba se jako začínající vědci potkali v laboratoři. Dalimil Dvořák se chemii věnuje v Ústavu organické chemie Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze , jeho žena pracuje v centrálních laboratořích VŠCHT.

Z vědeckých výsledků mají značný zisk, Hana Dvořáková totiž od 80. let pracovala ve skupině Antonína Holého v Ústavu organické chemie a Biochemie Československé akademie věd. Z jeho laboratoře vzešla řada účinných antivirotik.

Dvořáková je spoludržitelkou několika patentů na látky s protivirovými účinky. Ty dnes pomáhají pacientům s HIV / AIDS nebo hepatitidou B. Peníze si ale Dvořákovi nenechávají pro sebe.

„K tomu, aby byl člověk šťastný, moc peněz nepotřebuje,” vysvětlila loni Dvořáková, proč se rozhodli podporovat mladé vědce. Vrací tím peníze tam, odkud přišly.

Zdroj: novinky.cz

Datum vydání: 21.1.2020