Stipendisty Nadace Experientia pro rok 2021 jsou Soňa Krajčovičová z Univerzity Palackého v Olomouci, která vycestuje na University of Cambridge. Tam se bude věnovat metodě “sponkování” peptidů pro novou generaci cílených léčiv. Athanasios Markos z ÚOCHB AV ČR zamíří na ETH v Zürichu, kde bude vyvíjet nové reakce, které umožní zkoumat biomolekuly v živých organismech.

Noví stipendisté tak rozšíří řadu již 17 excelentních mladých chemiků, kteří díky nadační podpoře dostali šanci vycestovat na roční stáž na špičkové zahraniční vědecké pracoviště. Díky druhému nadačnímu programu start-up grantů si mohli další dva mladí vědci založit po návratu ze zahraničí vlastní výzkumnou skupinu v ČR: první funguje od roku 2019 na Přírodovědecké fakultě UK a druhá byla založena letos na VŠCHT v Praze. Nadace Experientia dosud vyčlenila na podporu mladých vědkyň a vědců téměř 30 milionů korun.

Mladá vědkyně Soňa Krajčovičová z Univerzity Palackého v Olomouci získává od Nadace Experientia stipendium ve výši 945 000 Kč, díky kterému stráví rok na University of Cambridge ve skupině Davida Springa. „Budeme vyvíjet metodologii, která umožní pomocí sponkování peptidů přípravu multifunkčních, biologicky zajímavých látek. Díky takto spojeným peptidickým sloučeninám budeme mimo jiné schopni na určité místo v těle cíleně doručit léčivo,” popisuje svůj projekt oceněná vědkyně.

Její kolega Athanasios Markos z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR bude podpořen částkou 1 420 000 Kč, díky níž vycestuje na roční stáž na ETH v Zürichu k Helmě Wennemers. „Chceme vyvinout úplně nové reakce, které nám umožní studovat biomolekuly v živých organismech. Díky tomu bude možné porozumět například mechanismu nemocí,” vysvětluje mladý vědec.

„Už nyní se těšíme na výsledky našich nových stipendistů,“ říkají zakladatelé Nadace manželé Dvořákovi, kteří již devátým rokem věnují vlastní finanční prostředky z licenčních poplatků za antivirové látky vyvinuté na ÚOCHB AV ČR zpět do vědy.

Zdroj: Nadace Experientia

redakčně upraveno

Zdroj: vedavyzkum.cz

Datum vydání: 30.06.2021

Rubrika: Z domova