Mezinárodní komisi zaujaly Pavlem Jelínkem vyvíjené techniky rastrovací mikroskopie, které nacházejí uplatnění v organické chemii. Cenu uděluje Česká společnost chemická ve spolupráci s Nadací Experientia. Rastrovací mikroskopie umožňuje zobrazení chemické struktury molekul na povrchu pevných látek s nebývalým prostorovým rozlišením.

„Cenu Rudolfa Lukeše osobně vnímám jako příjemné překvapení a potvrzení, že náš výzkum přesahuje oblast fyziky pevných látek,“ říká čerstvý laureát Pavel Jelínek, vedoucí skupiny Nanosurf Lab a oddělení povrchů a molekulárních struktur ve Fyzikálním ústavu AV ČR.

Chemie na povrchu pevných látek umožňuje vytvářet sloučeniny, které nelze připravit v roztocích tradičními postupy. „Je také možné připravit jednotlivé polymery a pracovat s nimi, aniž bychom naráželi na problém jejich rozpustnosti. To nám dovoluje studovat nejenom chemické reakce na úrovni jednotlivých molekul, ale zároveň také zkoumat jejich vlastnosti,“ vysvětluje Pavel Jelínek.

Pavel Jelínek získal doktorát na ČVUT v oboru fyzikální a materiálové inženýrství. Postdoktorskou stáž absolvoval ve skupině Fernanda Florese na Universidad Autónoma de Madrid ve Španělsku. Následně byl hostujícím profesorem na Graduate School of Engineering Osaka University v Japonsku. Je členem edičních výborů mezinárodních vědeckých časopisů Journal of Physics: Condensed Matter. Působí také jako vědecký pracovník Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Za své vědecké výsledky získal Prémii Otto Wichterleho (2007), Cenu AV ČR (2012) a Akademickou prémii (2016).

Cena Rudolfa Lukeše se uděluje za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných
v posledních pěti letech v prestižních mezinárodních časopisech. Nově je ocenění spojené s navýšenou osobní prémií ve výši sto tisíc korun od Nadace Experientia.

Profil Pavla Jelínka a více o ceně si přečtete na webu Nadace Experientia.

Zdroj: avcr.cz

Datum vydání: 5. 11. 2020

Rubrika: Věda a výzkum

Autor: Leona Matušková