Kdo byl
Rudolf
Lukeš

Rudolf Lukeš (1897-1960)

Profesor Rudolf Lukeš je považován za zakladatele syntetické organické chemie u nás.

Ve své vědecké práci studoval reakci Grignardova činidla s laktamy a cyklickými imidy, vedoucí ke ketokyselinám a k heterocyklickým enaminům. Chemie heterocyklickyckých sloučenin, zejména pyridinu, furanu a elektrochemické studie byly dalším polem jeho zájmu. Láska ke květinám a rozsáhlé znalosti organické chemie ho vedly k úvahám a později k experimentálnímu ověření biogenese alkaloidů, zejména v laboratoři heterocyklických sloučenin, která byla zřízena po jeho jmenování akademikem.

Profesor Lukeš byl také vynikajícím pedagogem. Organickou chemii vyučoval v pražských Dejvicích již před válkou. Po osvobození byl v roce 1946 jmenován mezi prvními profesorem organické chemie. Přednášel vždy zpaměti. V přednáškách, učebních textech a později i v učebnici organické chemie (z plánovaných tří svazků vyšly pouze dva) probíral souběžně alifatické, alicyklické a aromatické sloučeniny.

 

(informace pocházejí z webu VŠCHT v Praze, odkud byly s laskavým svolením převzaty)