Cena
Rudolfa
Lukeše

Laureátem Ceny Rudolfa Lukeše pro rok 2020 je

doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

z Fyzikálního ústavu AV ČR, který zkoumá chemické vlastnosti molekulárních struktur na površích pevných látek 

pavel-jelinek

doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. je vedoucím skupiny Nanosurf Lab a oddělení Povrchů a molekulárních struktur ve Fyzikálním ústavu AV ČR. 

Doktorát získal na ČVUT v oboru Fyzikální a materiálové inženýrství. Postdoktorskou stáž absolvoval ve skupině profesora Fernanda Florese na Universidad Autónoma de Madrid ve Španělsku. Následně byl hostujícím profesorem na Graduate School of Engineering Osaka University v Japonsku. Je členem edičních výborů mezinárodních vědeckých časopisů Journal of Physics: Condensed Matter. Působí také jako vědecký pracovník Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Za své vědecké výsledky získal Prémii Otto Wichterleho (2007), Cenu AV ČR (2012) a Akademickou prémii (2016).

100+

článků v časopisech s impact faktorem, včetně Science, Nature, Nature Chemistry, Nature Nanotechnology či Nature Comm.

50+

mezi lety 2015-2020 publikoval více než 50 článků

5000+

má více než 5000 citací v Google Scholar

39

h-index

Cenu Rudolfa Lukeše za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech, nově spojenou s navýšenou osobní prémií 100 000 Kč od Nadace Experientia, Pavel Jelínek převzal 5. listopadu 2020.

Proč prestižní Cenu Rudolfa Lukeše pro rok 2020 získal právě doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. z Fyzikálního ústavu AV ČR?

“Mezinárodní odbornou komisi zaujaly Pavlem Jelínkem vyvíjené techniky rastrovací mikroskopie, které nacházejí úžasné uplatnění v organické chemii,“ uvedl předseda Odborné skupiny organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické Jan Hlaváč.

Co na ocenění říká čerstvý laureát Ceny Rudolfa Lukeše?

“Cenu Rudolfa Lukeše osobně vnímám jako příjemné překvapení, a především potvrzení, že náš výzkum přesahuje oblast fyziky pevných látek,” říká čerstvý laureát Pavel Jelínek, vedoucí skupiny Nanosurf Lab a oddělení Povrchů a molekulárních struktur ve Fyzikálním ústavu AV ČR.

V čem spatřuje Pavel Jelínek přínosy své práce pro organickou chemii?

Oceněný vědec spatřuje přínosy své práce pro organickou chemii především v rozvoji rastrovací mikroskopie, která v současné době umožňuje zobrazení chemické struktury planárních molekul na površích pevných látek s nebývalým prostorovým rozlišením. Chemie na površích pevných látek podle Pavla Jelínka navíc umožňuje vytvářet sloučeniny, které není možné připravit v roztocích tradičními postupy. “Je také možné připravit jednotlivé polymery a pracovat s nimi bez toho, aniž bychom naráželi na problém jejich rozpustnosti. To nám umožňuje studovat nejenom chemické reakce na úrovni jednotlivých molekul, ale zároveň také zkoumat jejich vlastnosti,” doplnil Pavel Jelínek.