Cena
Rudolfa
Lukeše

Laureátem Ceny Rudolfa Lukeše pro rok 2021 je

doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.

z výzkumného ústavu CEITEC Masarykovy univerzity v Brně
za vývoj technologie in-cell NMR (vnitrobuněčná nukleární magnetická rezonance), což je jediná metoda, která dnes umožňuje zkoumat strukturu biomolekul a jejich interakcí přímo uvnitř živých buněk

lukas-trantirek-02

doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.

je vedoucím skupiny Nekódující genom na výzkumném ústavu CEITEC Masarykovy univerzity v Brně

Lukáš Trantírek získal doktorát z organické chemie na Masarykově univerzitě v Brně, následně absolvoval postdoktorandské stáže na University of California v Los Angeles a na Johannes Kepler University v rakouském Linci. V letech 2009 až 2015 působil jako hostující docent na nizozemské Utrecht University.

70+

článků v časopisech s impact faktorem, včetně Cell, Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemistry, PNAS, či Nucleic Acids Research.

30+

mezi lety 2016-2021 publikoval více než 30 článků

1850+

má více než 1850 citací v Web of Science

25

h-index

Cenu Rudolfa Lukeše za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech, spojenou s osobní prémií 100 000 Kč od Nadace Experientia, převzal Lukáš Trantírek 4. listopadu 2021.

Proč prestižní Cenu Rudolfa Lukeše pro rok 2021 získal právě doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D. z výzkumného ústavu CEITEC MU v Brně?

Mezinárodní odborná komise vybrala Lukáše Trantírka jako letošního laureáta Ceny Rudolfa Lukeše na základě jeho úspěchů v oblasti organické a biomolekulární stereochemie, zejména za vývoj nových metod NMR spektroskopie umožňující studium struktury DNA a jejich interakcí ve vnitrobuněčném prostoru živých buněk.

Co na ocenění říká čerstvý laureát Ceny Rudolfa Lukeše?

“Cenu Rudolfa Lukeše osobně vnímám jako rozpoznání přínosu našeho výzkumu k rozvoji organické chemie. Každopádně je toto ocenění obrovským povzbuzením a motivací k další práci,” říká čerstvý laureát Lukáš Trantírek, vedoucí skupiny Nekódující genom na výzkumném ústavu CEITEC Masarykovy univerzity v Brně.

V čem spatřuje Lukáš Trantírek přínos své práce pro organickou chemii?

“Data in-cell NMR nám umožňují posoudit specificitu léčiva k danému molekulárnímu cíli nebo určit rozsah, jakým léčivo na cílovou molekulu působí. Všechny tyto informace jsou nesmírně důležité pro nasměrování nebo zefektivnění procesu racionálního vývoje léčiv,” říká čerstvý laureát Ceny Rudolfa Lukeše. “Hlavní přínos námi vyvíjené technologie nicméně spatřuji v tom, že umožňuje studium zákonitostí, jakými se reaktivita organických molekul ve vnitrobuněčném prostoru řídí,” uzavírá vědec.