Vyhlašujeme další ročník soutěže o tříletý start-up grant Nadace Experientia ve výši 2 milionů Kč ročně. První námi podpořená výzkumná skupina vznikla na Přírodovědecké fakultě UK, druhá právě vzniká na VŠCHT v Praze. Jste-li mladým vědcem či vědkyní se zahraniční zkušeností, pošlete nám do soutěže o založení vlastní výzkumné skupiny i svůj projekt. Čas je do 15. 3. 2021, ale doporučujeme (i s ohledem na vyjednávání s hostitelskou institucí, která věnuje příjemci grantu dalších 700 tisíc Kč ročně navíc) začít projekt promýšlet s dostatečným předstihem.