Ve středu 11. 9. jsme v překrásných prostorách ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí uspořádali celodenní workshop s Nadací Experientia. Pozvání přijalo celkem devět mladých vědkyň a vědců – našich stipendistek a stipendistů i vzácných hostů (Hana Macíčková Cahová z ÚOCHB AV ČR a Martin Krupička z VŠCHT), kterých jsme se ptali na jejich zkušenosti z minulosti i nápady do budoucna. Workshopem nás krásně provedly dámy z Via Clarita, kterým tímto – stejně jako vědkyním a vědcům – ještě jednou velice děkujeme!