Petr Kovaříček, vedoucí výzkumné skupiny, která za podpory start-up grantu Nadace Experientia začala 1. 1. 2021 fungovat na VŠCHT, se rozhodl, že bude o pokrocích své skupiny zaměřené na heterogenní katalýzu na površích, psát na pokračování blog. Přečtěte si první díl s názvem:

Kdo má židli, ten bydlí a kde se v digestoři vaří, tam se dobře daří

Text: Petr Kovaříček

První leden je vždy dnem nových začátků, pro nás byl však letošní první leden začátkem s velkým Z. Díky podpoře od Nadace Experientia manželů Dvořákových jsme se mohli chopit kormidla naší loďky a pod vlajkou VŠCHT Praha nabrat vytýčený směr – heterogenní katalýza na površích.

Než doplujeme na první sluncem zalitý plodný ostrov, je nutné naší bárku vybavit tím nejnutnějším. Díky skvělé součinnosti mnoha lidí kolem nás jsme tak již dosáhli budovatelských úspěchů ve švédském stylu, protože „Kdo má židli, ten bydlí“. Naše tříčlenná posádka však nebude jen tak sedět a tak i vybavování naší „kuchyně“ probíhá svižným tempem, neb „Kde se v digestoři vaří, tam se dobře daří“.

Takže hlášení kapitána do lodního deníku může znít: „Bydlíme a daří se nám dobře!“