Těší nás, že letošní stipendista Nadace Experientia Rafael Navrátil posílil před svým odjezdem do San Diega výzkumnou skupinu Ondřeje Baszczyňského podpořenou Experientia start-up grantem. “Rafael se u nás zabývá syntézou a studiem solvatochromních prób na bázi amfotericinu B pro studium buněčné membrány původců některých systémových mykotických infekcí. Cílem projektu je studium integrity buněčných membrán některých kmenů kandid and aspergilů za účelem rozpoznání rezistence a případného cíleného doručení léčiv,” vysvětluje vedoucí skupiny Ondřej Baszczyňski.