Nadace Experientia má od ledna novou ředitelku Annu Batistovou. Anna vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Karlově v Praze, pracovala v novinách i v rozhlase. Po narození dětí se začala věnovat editorské práci pro neziskový sektor, zejména pro Člověka v tísni a pro Nadaci Via. Cesta od Nadace Via už vedla k manželům Dvořákovým do Nadace Experientia, které Anna od roku 2017 při rodičovské dovolené externě pomáhala s komunikací a PR a společně s manželem Milanem vytvořili pro nadaci novou komunikační strategii, web a vizuál. 

Anna na pozici ředitelky vystřídala dlouholetého ředitele Nadace Experientia Bohumíra Valtera, kterému manželé Dvořákovi na konci roku 2019 poděkovali za velké zásluhy o vznik, fungování a dosavadní rozvoj nadace.

Na pozici popularizátorky vědy, kterou Anna dosud zastávala, vystřídá Annu vědkyně Pavla Hubálková.