V rámci mezinárodní konference “Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – Liblice 2018“ předali manželé Dvořákovi tradičně diplom letošnímu stipendistovi. Je jím Lukáš Maier, který díky grantu Nadace Experientia vycestoval na roční stáž na Leopold-Franzens-Universität v Innsbrucku. Zároveň však nadace udělila diplom Ondřeji Baszczyňskému, který se stal držitelem prvního start-up grantu Nadace Experientia. Ondřej se přesune ze současného pracoviště na ÚOCHB AV ČR na Přírodovědeckou fakultu UK, kde si díky finanční podpoře nadace založí vlastní výzkumnou skupinu. Ta bude nadací dotována po dobu tří let.