Na základě zpětné vazby od našich stipendistek, stipendistů a držitelů start-up grantů měníme od roku 2022 podmínky našeho programu start-up grantů. Zatímco dosud mohli o start-up grant žádat pouze vědci/vědkyně, kteří měli maximálně 5 let od ukončení Ph.D. studia, nyní tuto hranici prodlužujeme na 7 let. Chceme tak dát šanci i zkušenějším kandidátkám a kandidátům, kteří strávili delší dobu v zahraničí. Díky start-up grantům motivujeme špičkové mladé vědce a vědkyně, aby se po zahraniční stáži vrátili do ČR a založili nezávislou výzkumnou skupinu na některém z českých pracovišť. O tříletý startovací grant Nadace Experientia ve výši 2 miliony korun lze žádat každoročně k 15. březnu. Více informací včetně úplných pravidel najdete na našem webu https://www.experientia.cz/pro-zadatele/start-up-granty/