Zakladatelé Nadace Experientia manželé Dvořákovi převzali v neděli v rámci festivalu Festa Academica při příležitosti oslav 17. listopadu z rukou prof. Dr. RNDr. Pavla Matějky Cenu rektora VŠCHT Praha . “Oba jsou svým seriózním jednáním a skromným vystupováním vzory pro studenty i mladé výzkumné pracovníky naší školy,” uvedl rektor. Předávání ceny se konalo v Sále Martinů na pražské HAMU při příležitosti koncertu skvělého Orchestru VŠCHT. Manželům Dvořákovým z celého srdce blahopřejeme!