Cenu Via Chimica pro rok 2022 získává student Roman Bushuiev. Ocenění, které nově uděluje Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností ČR vysokoškolským studentům za chemii, obdržel Bushuiev za excelentní bakalářskou práci s názvem „Machine-learning prediction of terpene biosynthesis“. V práci, kterou zpracovával na Katedře aplikované matematiky FIT ČVUT ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, Roman Bushuiev navrhl a popsal algoritmus, díky kterému lze předpovídat biosyntetické reakce třídy molekul zvaných seskviterpeny. Společně s oceněním obdrží mladý vědecký talent od Nadace Experientia osobní prémii ve výši 50 000 Kč.

“Ocenili jsme zejména interdisciplinární zaměření a inovativnost práce Romana Bushuieva založené na aplikaci nejnovějších přístupů strojového učení na modelování funkce biosyntetických enzymů a predikci biosyntetických reakcí. K tomuto účelu byla sestavena a otestována kombinace neuronových sítí a vytvořen model predikující produkty biosyntéz přímo ze sekvencí aminokyselin enzymů, ” vysvětlila prof. Jana Klánová, předsedkyně společné hodnotící komise Učené společnosti ČR a Nadace Experientia.

Přibližně čtvrtina všech v současnosti vyráběných léčiv pochází z rostlin. Základním zdrojem chemických látek pro vývoj nových léků jsou specializované metabolity, které rostliny produkují, aby zvýšily svoji plodnost nebo se chránily proti predátorům. Jelikož chemická syntéza specializovaných metabolitů je velmi náročná, bude v blízké budoucnosti nejudržitelnějším způsobem produkce takových molekul jejich biosyntéza v upravených mikroorganismech. “V naší práci jsme studovali terpeny, nejrozsáhlejší skupinu specializovaných metabolitů rostlin. Porozumění procesu biosyntézy terpenů je logickým krokem směrem k nové éře designu léčiv,” vysvětluje student informatiky Roman Bushuiev.

“Vědy jako chemie a biologie jsou jedny z nejlepších, možná úplně nejlepší aplikační oblastí informatiky. To, že dostávám cenu za chemii, znamená, že do nějaké míry dokážeme skrze informatiku luštit tajemství přírody. To mi přijde absolutně fascinující!” dodává čerstvý laureát ceny Via Chimica.

 

O laureátovi

Laureát ceny Via Chimica pro rok 2022 Roman Bushuiev (*2000) se narodil v ukrajinském Doněcku. Po absolvování gymnázia v Kyjevě odešel studovat do Prahy. Je studentem prvního ročníku magisterského studia informatiky na ČVUT v Praze, obor znalostní inženýrství. Zároveň pracuje na ÚOCHB AV ČR ve výzkumné skupině Tomáš Pluskala a podílí se na výzkumu analýzy biosyntetických drah specializovaných metabolitů v rostlinách.

 

O ceně Via Chimica

Za objevem, který změní svět, může stát i vysokoškolský student/ka. I proto vznikla cena Via Chimica, kterou od roku 2022 mladým talentům v oboru chemie uděluje Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností ČR, a to za originální studentskou práci (článek, bakalářskou práci či za studii vytvořenou výhradně pro účely ceny). Kromě samotného vědeckého objevu se hodnotí i schopnost jeho vysvětlení jak ve vědeckém, tak v popularizačním textu. Více o ceně najdete na webu https://www.experientia.cz/via-chimica/