Cenu Via Chimica pro rok 2023 získává Ondřej Daněk z VŠCHT Praha. Ocenění, které uděluje talentovaným vysokoškolským studentům chemie Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností ČR, získal Ondřej Daněk za excelentní bakalářskou práci s názvem „Synthesis of quinolone-based DC-SIGN inhibitors.“ V práci, kterou obhájil na VŠCHT Praha, Ondřej Daněk navrhl a syntetizoval malé molekuly, které mohou zabránit HIV viru napadat náš imunitní systém. Společně s oceněním obdrží mladý vědecký talent od Nadace Experientia nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč.

Ondřej Daněk přesvědčil komisi o kvalitě své samostatné vědecké práce na moderním a společensky důležitém tématu. “Ve své bakalářské práci využil nových metod medicinální chemie k syntéze série malých molekul na bázi chinolonu, jejichž propojením vznikají nové inhibitory DC-SIGN receptoru, což potenciálně vede  k novým léčivům (např. proti viru HIV). Zaujal ale také širokým spektrem svých dalších souvisejících činností, ať už se jedná o zahraniční pobyt, stáž ve firmě nebo popularizaci vědy. Komise zvláště ocenila jeho nasazení při popularizaci chemie a biologie mezi středoškolskými studenty: při organizaci olympiád, týmových soutěží a letních škol nebo práci vedoucího na chemicky zaměřených letních táborech,” vysvětlila prof. Jana Klánová, předsedkyně společné hodnotící komise Učené společnosti ČR a Nadace Experientia.

V čem spočívala Ondřejova vítězná práce? “Na povrchu buněk lidského imunitního systému se vyskytují tzv. DC-SIGN receptory. Ty hrají zásadní roli při rozpoznávání patogenů a imunitní odpovědi proti nim. Dendritické buňky se pomocí těchto receptorů vážou na cukerné řetězce na povrchu patogenů. Navázaný patogen předávají T-lymfocytům, které proti patogenům dokážou vytvořit protilátky. Virus HIV však této interakce zneužívá: poté, co jej dendritická buňka předá T-lymfocytu, ho infikuje,” říká Ondřej Daněk výzkumný problém. Jak v tom viru zabránit? “Vědci se nejprve snažili o přímé zablokování vazebného místa, tyto snahy však byly málo úspěšné. Klíčové bylo zjištění z roku 2017, že se na receptoru nachází několik sekundárních vazebných míst, která mohou s potenciálními léčivy lépe interagovat. Právě na ty jsme zaměřili pozornost,” vysvětluje mladý vědec. “Ve skupině Petry Ménové syntetizujeme malé molekuly, u kterých je jednodušší rozpoznat, jaké části jsou pro interakci s receptorem důležité a jaké nikoli. Nejúčinnější z nich potom propojujeme do inhibitorů, které se už k receptoru vážou mnohonásobně silněji. Naším cílem je připravit látky, které svým navázáním dokážou donutit receptor změnit tvar takovým způsobem, že se do primárního vazebného místa už přirozené ligandy (a tedy patogeny) nedokážou navázat,” dodává čerstvý laureát ceny Via Chimica.

 

O laureátovi

Laureát ceny Via Chimica pro rok 2023 Ondřej Daněk se narodil v roce 2000 v Praze. Po absolvování gymnázia Botičská (zaměřeného na přírodovědné předměty) nastoupil na VŠCHT Praha, kde studuje magisterský obor Organická chemie. Výsledky své vědecké práce už prezentoval na několika konferencích a publikoval například v časopise ACS Medicinal Chemistry Letters. Absolvoval stáž na německém Max Planck Institutu i ve firmě Santiago. Podílí se na letních táborech Běstvina pro mladé chemiky a biology, na organizaci soutěže středoškoláků Chemiklání či na přípravě národního kola chemické olympiády.

 

O ceně Via Chimica

Za objevem, který změní svět, může stát i vysokoškolský student/ka. I proto vznikla cena Via Chimica, kterou od roku 2022 mladým talentům v oboru chemie uděluje Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností ČR, a to za originální studentskou práci (článek, bakalářskou práci či za studii vytvořenou výhradně pro účely ceny). Kromě samotného vědeckého objevu se hodnotí i schopnost jeho vysvětlení jak ve vědeckém, tak v popularizačním textu. Více o ceně najdete na webu https://www.experientia.cz/via-chimica.