Jste mladým vědcem či vědkyní (do 5 let od ukončení Ph.D. studia) v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie?  Vrátili jste se (nebo se plánujete v brzké době vrátit) z minimálně roční postdoktorandské výzkumné zahraniční stáže a uvažujete o založení vlastní vědecké skupiny zde v České republice?

Nadace Experientia má pro vás jedinečnou šanci zažádat si do 15. září 2018 o start-up grant na rozjezd této skupiny. Start-up granty budou mladým vědcům a vědkyním, kteří za sebou mají minimálně roční pobyt v zahraničí, poskytovány na dobu tří let. Výzkumná skupina bude podpořena celkovou částkou 2 miliony korun ročně. Pracoviště a vybavení laboratoří výzkumné skupině poskytne hostitelská instituce. První výzkumná skupina by měla zahájit činnost 1. ledna 2019.

Více informací naleznete zde:
Více informací