Dovolujeme si upozornit všechny žadatele o stipendia na zahraniční stáže i o start-up granty, že správní rada schválila novou verzi pravidel, podle nichž posílají doporučující dopisy Nadaci Experientia přímo školitelé žadatele. 

Všechny doporučující dopisy musí školitelé (včetně zahraničních) doručit Správní radě na email experientia@experientia.cz, a to do stejného termínu, do kterého přijímáme přihlášky, tedy do 15. března 2020. 

Přijetí doporučujícího dopisu potvrdí Správní rada zastoupená ředitelkou jak školiteli, tak žadateli o grant, a to bez zbytečného odkladu.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy týkající se novinky v pravidlech, neváhejte se na nás obrátit na emailu experientia@experientia.cz či telefonicky na čísle +420 725 302 848.